Schoolgids

Iedere school heeft een schoolgids die jaarlijks aangepast wordt. De schoolgids is bedoeld voor ouders en leerlingen van de school.

Hieronder is de schoolgids van het Wessel Gansfort te downloaden. Een groot deel van de inhoud is tevens terug te vinden op de website. In de schoolgids is onder andere informatie opgenomen over:

  • De invulling van het karakter en de identiteit van de school.
  • Het samenwerkingsverband waarbij de school is aangesloten.
  • De manier waarop extra ondersteuning voor leerlingen wordt vormgegeven.
  • De manier waarop de verplichte onderwijstijd wordt ingevuld, de vakanties en andere dagen waarop geen onderwijs plaatsvindt.
  • De invulling en hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage.
  • Informatie over de klachtenregeling.
  • Het beleid met betrekking tot veiligheid.
  • Het verzuimbeleid.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.