Programma havo

De leerlingen worden op de havo uitgedaagd om zich breed te ontwikkelen, op school en in de maatschappij. Hoewel de opleiding grotendeels theoretisch is, zijn er ook voldoende mogelijkheden om praktisch en creatief aan de slag te gaan. De lessen op de havo bestaan uit een mix van leren uit een boek en leren door te doen.

Onderbouw

In klas 1 en 2 leggen de leerlingen een brede theoretische basis, ook is er veel aandacht voor het aanleren van (sociale) vaardigheden. In havo 3 worden de leerlingen voorbereid op het maken van een keuze voor één van de vier profielen met de daarbij horende vakken. Zij kunnen kiezen uit de volgende profielen

  • cultuur en maatschappij
  • economie en maatschappij
  • natuur en gezondheid
  • natuur en techniek

Bij elk profiel hoort een aantal vakken die ook al in de onderbouw gegeven werden. Leerlingen kunnen ook enkele nieuwe vakken kiezen in havo 4, dat zijn management en organisatie (M&O), maatschappijwetenschappen (MAW) of bewegen, sport en maatschappij (BSM). Bij het profiel cultuur & maatschappij kunnen de leerlingen in twee kunstvakken examen doen.

Hiernaast is er ook aandacht voor de maatschappij, leerlingen worden vanaf havo 3 uitgedaagd verantwoordelijke burgerschap te tonen door middel van een maatschappelijk georiënteerde stage.

Bovenbouw

In havo 4 wordt begonnen met het examenprogramma. Ook in de creatieve vakken kan centraal eindexamen worden gedaan als voorbereiding op bijvoorbeeld de kunstacademie of het conservatorium. Naast de focus op het eindexamen, oriënteren leerlingen zich ook op het vervolgonderwijs en de daarbij horende beroepsmogelijkheden.

Havo 5 draait om het halen van het eindexamen en het kiezen van een vervolgopleiding. Leerlingen worden hierbij begeleid en gestimuleerd zich ook buiten de school te informeren bijvoorbeeld door het volgen van meeloopdagen. De laatste schoolweken wordt door school examentrainingen aangeboden, uit dit programma mogen leerlingen hun eigen programma samenstellen.

Diploma

De havo wordt afgesloten met een diploma dat toegang geeft tot het HBO.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.