Algemene informatie brugklas

Zit je in groep 8 van de basisschool? Dan duurt het niet lang meer voordat je naar de middelbare school gaat! Hier lees je meer informatie over de brugklas op CSG Wessel Gansfort.

Klasindeling

Op het Wessel hebben we in de brugklas dakpanklassen en homogene klassen.  Er zijn dakpanklassen atheneum / havo en havo / vmbo-tl.  Daarnaast hebben we, afhankelijk van de aanmeldingen, een aparte atheneum brugklas, een havo brugklas en vmbo-tl brugklas. Zo krijg je het onderwijs dat bij je past. Mocht je beter presteren dan het niveau waarop je geplaatst bent, dan is opstromen naar een hoger niveau mogelijk.

Op- en afstromen van niveau

Als een leerling in de brugklas het heel goed doet en voldoet aan de opstroomnormen, dan kan deze aan het einde van het schooljaar opstromen naar een hoger niveau in klas 2. In sommige gevallen is ook tussentijds opstromen mogelijk. De opstroomnormen kunt u vinden onder de overgangsnormen van de brugklas. Als blijkt dat een leerling het niveau niet aan kan, kan er besloten worden dat de leerling afstroomt naar een lager niveau. Hierover is altijd tijdig contact met ouders.

Introductieperiode

Om de overstap van de basisschool naar de middelbare school zo goed mogelijk te begeleiden, starten de brugklasleerlingen met een introductieperiode. Tijdens de introductieperiode maken de leerlingen niet alleen kennis met hun klas, mentoren en leerlingmentoren, maar ook met het schoolgebouw, het rooster en de ICT. Tijdens de introductieperiode is er ruimte voor leuke activiteiten binnen en buiten de school. Kennismaking en positieve groepsvorming staan deze dagen centraal. Na deze periode zijn de leerlingen klaar om hun eerste echte lesdagen te volgen.

Mentoraat in de brugklas

Elke brugklas heeft twee mentoren die de leerlingen wegwijs maken in de school. Deze docenten begeleiden samen met de vakdocenten leerlingen bij het aanleren van studievaardigheden. De mentor houdt de studieresultaten en het welbevinden van de leerling goed in de gaten en bespreekt dit zo nodig met de ouders. De mentor is tevens de eerste contactpersoon op school voor leerlingen en ouders. Elke brugklas heeft daarnaast ook twee leerlingmentoren, dit zijn leerlingen uit de bovenbouw die de mentoren helpen bij de begeleiding. Zij krijgen hier speciale trainingen voor. Daarnaast spelen de leerlingmentoren ook een belangrijke rol bij activiteiten in de brugklas.

Rots en water

De brugklassen starten aan het begin van het jaar met ‘Rots en Water’ lessen. ‘Rots en water’ is een psychofysieke training die kan worden beschouwd als een weerbaarheidsprogramma en een uiterst effectief anti-pest-programma. Echter heeft dit programma meerdere doelstellingen en heeft het een breed pedagogisch perspectief waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden (binnen een groep). Weerbaarheid en solidariteit, rots en water, worden in balans gepresenteerd en getraind. De lessen worden klassikaal gegeven in de gymzalen. Een aantal docenten binnen ons docententeam zijn geschoolde en gecertificeerde ‘Rots en Water’ trainers.

Vakken

Op de basisschool zijn leerlingen gewend om één of soms twee leraren te hebben, maar in de brugklas kunnen het er wel vijftien zijn. De brugklas is het eerste jaar van de driejarige onderbouw. In de brugklas krijgen leerlingen les in de vakken:

Nederlands aardrijkskunde muziek
Engels biologie grafimedia (Vmbo-tl en havo)
Duits wiskunde lichamelijke opvoeding
Frans tekenen godsdienst en levensbeschouwing
geschiedenis handvaardigheid mentorles

Leerlingen die het +Programma volgen, krijgen daarnaast nog les in de vakken Spaans, sterrenkunde of dans en drama.

Activiteiten

In de brugklas vinden verschillende activiteiten plaats. Naast de introductieperiode besteden we aandacht aan pesten tijdens de week van het pesten, de leerlingen bezoeken dan onder andere een theatervoorstelling. Verder is er een jaarlijkse sportdag voor de brugklassen en vindt het schoolfeest voor de onderbouw vaak plaats in december. Natuurlijk vieren we Sinterklaas op school en hebben we voor de kerstvakantie de kerstwijding. In april is de kunstkidsdag, tijdens deze dag volgen de leerlingen verschillende culturele workshops. Met Pasen staan we stil bij het Paasverhaal. Daarnaast organiseren de leerlingmentoren samen en in overleg met de mentoren en de klas klassenuitjes, de leerlingen gaan dan een gezellige activiteit doen buiten schooltijden om.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.