Les- en openingstijden

Een schooldag bestaat in het eerste half jaar uit maximaal acht lesuren en deze lesuren duren 50 minuten. In het tweede half jaar bestaat een schooldag uit maximaal negen lesuren en deze lesuren duren 45 minuten. De lessen gymnastiek, handvaardigheid en tekenen worden gegeven in blokuren, ook bij andere vakken komt wel eens een blokuur voor.

Om de twee lesuren hebben de leerlingen een pauze, moet een leerling dus acht of negen uur op een dag naar school, dan heeft deze drie keer pauze. Dit is het reguliere lesrooster.

Tijdens vergaderweken van het personeel bestaat een schooldag uit zeven lesuren. Deze lesuren duren 30 minuten. Tijdens het 30-minuten-rooster heeft de leerling na de eerste drie lesuren pauze. De leerlingen zijn om 12:30 uur vrij.

Reguliere lestijden

Eerste half jaar Tweede half jaar
1e lesuur 08.25 - 09.15 08.25 - 09.10
2e lesuur 09.15 - 10.05 09.10 - 09.55
Pauze 10.05 - 10.25 09.55 - 10.15
3e lesuur 10.25 - 11.15 10.15 - 11.00
4e lesuur 11.15 - 12.05 11.00 - 11.45
Pauze 12.05 - 12.30 11.45 - 12.10
5e lesuur 12.30 - 13.20 12.10 - 12.55
6e lesuur 13.20 - 14.10 12.55 - 13.40
Pauze 14.10 - 14.25 13.40 - 13.55
7e lesuur 14.25 - 15.15 13.55 - 14.40
8e lesuur 15.15 - 16.05 14.40 - 15.25
9e lesuur 15.25 - 16.10

30-minuten-rooster

1e lesuur 08.30 - 09.00
2e lesuur 09.00 - 09.30
3e lesuur 9.30 - 10.00
Pauze 10.00 - 10.30
4e lesuur 10.30 - 11.00
5e lesuur 11.00 - 11.30
6e lesuur 11.30 - 12.00
7e lesuur 12.00 - 12.30

Openingstijden mediatheek

Maandag 8.30 - 16.00
Dinsdag 8.30 - 15.00
Woensdag 9.30 - 16.00
Donderdag 9.30 - 16.00
Vrijdag 9.30 - 16.00

Openingstijden facilityshop FaSh

1e pauze 10.05 - 10.25
2e pauze 12.05 - 12.30

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.