Pestprotocol

Het Wessel werkt met het pestprotocol dat door de CSG (christelijke scholengemeenschap Groningen) is opgesteld. Dit protocol bevat enerzijds richtlijnen bij geconstateerd pestgedrag, anderzijds staan er ook voorwaarden en activiteiten in die de kans op pesten kunnen verkleinen. Je kunt het CSG Pestprotocol via de onderstaande link downloaden.

Anti-pestcoördinator CSG Wessel Gansfort
mevrouw M.E. Visser
m.e.visser@csg.nl

 

 

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.