Decanaat

Schoolloopbaan

Bij keuzes over hun schoolloopbaan kunnen de leerlingen een beroep doen op de decaan. Om leerlingen een goed beeld te geven van de beroepsmogelijkheden die passen bij de profielen in de bovenbouw, biedt de school een beroepenoriëntatie aan. In havo 3 en atheneum 3 doen de leerlingen mee aan Check the Bizz. De leerlingen bezoeken dan twee verschillende bedrijven die passen bij het profiel dat de leerlingen gaan kiezen in de bovenbouw. In havo 4 vindt de verdieping plaats, dan bezoeken de leerlingen twee bedrijven die passen bij hun vervolgstudie en praten zij tijdens het derde bezoek met een student van een hbo-opleiding die op dat moment stage loopt bij een bedrijf.

De leerlingen van Vmbo-tl 3 doen mee aan het Vmbo beroepencarrousel, ze bezoeken in een week vier verschillende organisaties die passen bij de sectorkeuze en de vervolgopleiding. Alle bedrijfsbezoeken worden op maat, in overleg met de leerlingen samengesteld. Tijdens de voorlichtingen komen het gekozen beroep, de daarbij horende opleiding en de aard van de vervolgopleiding goed aan bod.

Loopbaanoriëntatie

Leerlingen werken in klas 3 met Qompas. In de bovenbouw wordt tijdens de loopbaanoriëntatie-lessen gewerkt met Qompas studiekeuze. Daarnaast zijn er diverse oriënterende activiteiten zoals klassikale voorlichtingen, de HanzeXperience en een bezoek aan het toneelstuk “voor je kiezen” in theater Piccolino over het maken van keuzes. De decaan verschaft de mentoren actuele informatie voor de keuzebegeleiding.

Startstuderen.nl

Startstuderen.nl is een centraal informatiepunt dat scholieren en studenten helpt bij het vinden van informatie voor een goede studievoorbereiding. Daarbij gaat het niet alleen om de studiekeuze, maar ook om geldzaken en huisvesting. Op de website is te zien wat de plannen zijn van de overheid voor het hoger onderwijs en hoe het daarmee staat. Ook biedt de website een checklist, zodat scholieren en studenten weten waar ze aan moeten denken als ze willen studeren in het hoger onderwijs. Klik hier voor meer informatie.

Kijk voor meer informatie over studiefinanciering op DUO.

Downloads

Ouderavond H4-A4 17-09-2018 Download
Ouderavond T3-H3-A3 12-09-2018 Download
Omschrijving en trefwoorden profielen havo en atheneum Download
Informatie Startstuderen Download
Open dagen vervolgonderwijs 2018-2019 Download
Open dagen Universiteiten 2018-2019 Download
Presentatie studeren HBO Wessel Gansfort Download
Folder Studiekeuze123 Download