School examens (SE) – havo

Het examenprogramma begint in alle afdelingen in het voorexamenjaar, voor de havo begint het examenprogramma dus in leerjaar 4. Leerlingen halen cijfers op schoolexamens (SE) die meetellen voor het eindexamen. De meeste schoolexamens worden afgenomen in de SE weken die vier keer per jaar in de voorexamenklassen en drie keer per jaar in de examenklassen worden gehouden. Wanneer deze weken plaatsvinden, is na te lezen op de jaarplanning. Soms is het mogelijk SE’s te herkansen, de afspraken hierover staan in het programma toetsing en afsluiting (PTA).

Het cijfer op de eindexamen cijferlijst is het gemiddelde van het SE en het CE cijfer. Sommige vakken worden afgesloten met enkel een schoolexamen.

Betekenis van de afkortingen in het Programma Toetsing en Afsluiting (PTA)

CE of c.e. centraal examen
CSE centraal schriftelijk examen
CSG christelijke scholen gemeenschap
H herkansbaar
MC multiple choice
NH niet herkansbaar
O/V/G onvoldoende/voldoende/goed
P practicum/practica
PO praktische opdracht
PTA programma van toetsing en afsluiting
S schriftelijk
SE of s.e. schoolexamen
slu studielastuur
tt tussentoets
Examendomein A, B, E etc. Verwijzing naar verplicht te toetsen onderdelen van het vak

Jaarplanning H5 en A6 2019-2020 Download
Jaarplanning H4 A4 A5 2019-2020 Download
Aanvullend reglement PTA H4 H5 A4 A5 A6 2019-2020 Download
PTA havo 4 2019-2020 Download
PTA havo 5 19-20 Download
Rooster herkansingen SE4 20-21 Download

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.