Aanmelden

Wat leuk dat je interesse hebt in onze school! Hieronder lees je hoe je je kunt aanmelden voor onze school.

Aanmelden voor de brugklas 2024-2025

Eén centraal aanmeldmoment

Vanaf schooljaar 2024-2025 is er één centrale aanmeldweek voor het voortgezet onderwijs. Zo maken alle  leerlingen  evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur die ook past bij het schooladvies. Hier vind je meer informatie over de nieuwe wet: Centraal aanmeldmoment voor vo 

 

Eerste ronde
Alle groep 8-leerlingen kunnen zich van 25 tot en met 31 maart 2024 aanmelden voor een middelbare school. Aanmelden gaat via het online aanmeldportaal. Het portaal is momenteel gesloten.

 

Tweede ronde
Voor leerlingen die na ronde 1 nog geen plek hebben, is er een tweede aanmeldronde. Dit gaat bijvoorbeeld om leerlingen die zijn uitgeloot of nog niet eerder zijn aangemeld.  Aanmelden voor de tweede ronde start op 10 april.

 

Klik hier om je aan te melden.

 

Uiterlijk binnen 6 weken na aanmelding laten we weten of je kind is toegelaten tot CSG Wessel Gansfort.

Instructievideo aanmelden

In deze video wordt uitgelegd hoe het aanmelden via het Leerlinq aanmeldportaal werkt.

Brugklas

Op het Wessel hebben we in de brugklas dakpanklassen en homogene klassen. Mocht je beter presteren dan het niveau waarop je geplaatst bent, dan is opstromen naar een hoger niveau mogelijk. Zo krijg je het onderwijs dat bij je past.

Dakpanklassen:

 • vmbo-tl/havo
 • havo/atheneum

Homogene klassen:

 • atheneum
 • havo
 • vmbo-tl

Aanmelden voor klas 2 en hoger 2024-2025

Wil je overstappen naar CSG Wessel Gansfort? Dat kan! Houd er rekening mee dat we momenteel beperkt ruimte hebben voor zij-instromers. Hieronder kun je zien in welke jaarlagen nog plek is. Is er nog plek? Vul dan onderstaand interesseformulier in. Let op: dit is geen aanmeldformulier

In de volgende jaarlagen is beperkt ruimte voor zij-instromers. Leerlingen van andere CSG-scholen hebben voorrang op leerlingen van buiten de CSG:

 • Havo 2 (ruimte voor 6 á 7 leerlingen)
 • Havo 4 (ruimte voor 10 tot 15 leerlingen)
 • Vwo 3   (ruimte voor 9 á 10 leerlingen)
 • Vwo 4 (ruimte voor 9 á 10 leerlingen)
 • Vwo 5 (ruimte voor 9 á 10 leerlingen)

In deze jaarlagen is geen ruimte meer (m.u.v. verhuisgevallen ver bij de vorige school vandaan):

 • Vmbo-tl 2
 • Vmbo-tl 3
 • Vmbo-tl 4
 • Havo 3
 • Vwo 2

In havo 5 en vwo 6 worden geen zij-instromers toegelaten vanwege de lopende examenprogramma’s.

 

BELANGRIJK: Plaatsing op CSG Wessel Gansfort zal pas gebeuren na een goede overdracht met de school van herkomst. Er wordt onder andere gekeken naar (volledige) cijferlijsten, verzuim, gedrag, inzet en andere aanvullende informatie. De school van herkomst en ouders zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van deze gegevens.

Wij kunnen ervoor kiezen een onderbouwleerling te plaatsen met een zogenaamde proefperiode. Dit betekent dat de leerling een aantal weken de mogelijkheid krijgt om te laten zien hoe het gaat op het Wessel.  Aan het einde van deze proefperiode volgt een evaluatie en op basis daarvan besluiten we of de leerling definitief wordt geplaatst of niet.

 

 

Instromen in schooljaar 2023-2024

Wil je instromen in het huidige schooljaar? Neem dan contact op met info@csgwesselgansfort.nl.

Toelatingsbeleid samenwerkingsverband

De scholen in de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld vinden het belangrijk dat voor elke leerling tijdig een passende plek wordt gerealiseerd in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs. Daarom verloopt de aanmelding op alle VO-scholen in de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld op dezelfde manier.

Via onderstaande links kun je de transitiekalender PO-VO en de toelichting op het toelatingsbeleid downloaden.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.