Aanmelden

Wat leuk dat je interesse hebt in onze school! Hieronder lees je hoe je ouders jou makkelijk kunnen aanmelden voor onze school.

Onderstaande link verwijst u naar het digitale aanmeldingsformulier van de CSG. Via dit digitale aanmeldingsformulier kunt u uw kind snel en gemakkelijk aanmelden bij onze school.

 

Klik hier om uw kind digitaal aan te melden of ga naar aanmelden.csg.nl

Let op! Maak voor het aanmelden gebruik van de browser Chrome, Microsoft Edge, of Firefox. De pagina werkt namelijk niet goed als u gebruik maakt van de browser Internet Explorer.

Voordelen van digitaal aanmelden:

  • u hoeft niets meer op de post doen
  • u weet zeker dat u alle gegevens hebt ingevuld
  • u kunt uw digitale formulier tussentijds opslaan en verder gaan op een ander moment
  • u weet direct of wij uw aanmeldingsformulier in goede orde hebben ontvangen
  • u ontvangt na het verzenden van de aanmelding per mail een kopie van de ingevulde gegevens
  • de school kan sneller met uw aanmelding aan de slag

 

Toch liever het aanmeldingsformulier met de hand invullen?

Vraag dan een aanmeldformulier op de school aan of download het formulier hier. De ingevulde papieren aanmeldformulieren kunt u per post naar ons versturen.

 

Brugklassen

Op het Wessel hebben we in de brugklas dakpanklassen en homogene klassen. Zo krijg je het onderwijs dat bij je past. Mocht je beter presteren dan het niveau waarop je geplaatst bent, dan is opstromen naar een hoger niveau mogelijk.

Dakpanklassen:
vmbo-tl / havo brugklas
havo / atheneum brugklas

Homogene klassen:
atheneum(+) brugklas
havo brugklas
vmbo-tl brugklas

 

Plaatsing reeds aangemelde leerlingen brugklas

De afgelopen periode hebben weer veel ouders hun zoon/dochter aangemeld voor de brugklas van CSG Wessel Gansfort.  Daar zijn we ontzettend blij mee. Hartelijk dank voor het in ons gestelde vertrouwen! Wij streven ernaar om alle ouders uiterlijk op 23 april schriftelijk te berichten of de plaatsing definitief is.

 

Aanmelden na 15 maart 2020
Voor leerlingen die elders zijn uitgeloot: wij hebben momenteel nog maar beperkt plaats voor nieuwe leerlingen in de brugklas. Het is belangrijk dat je je uiterlijk 2 april bij ons aanmeldt. Als het totaal aantal beschikbare plaatsen wordt overschreden dan volgt op 7 april een loting.

Let op: Aanmelden voor klas 2 vmbo-tl en 4 vmbo-tl is niet meer mogelijk. Binnen deze klassen zijn er geen opleidingsplekken meer beschikbaar. 

Toelatingsbeleid samenwerkingsverband

De scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs vinden het belangrijk dat, in samenwerking met de ouder, voor elke leerling tijdig een passende plek wordt gerealiseerd in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs. Alle scholen hebben hiertoe gezamenlijk een toelatingsbeleid geformuleerd. Via onderstaande link is het toelatingsbeleid te downloaden.

Toelatingsbeleid Atheneum+

Plaatsing in de afdeling atheneum+ gebeurt na een intakegesprek. Dit gesprek met de nieuwe leerling en zijn/haar ouders wordt gevoerd door een docent en een bovenbouw-leerling uit het atheneum+. De intake is van belang om (wederzijds) te bepalen of de keuze voor het atheneum+ een passende is. Bij plaatsing wordt gekeken naar het advies van de basisschool en verder o.a. naar motivatie en zelfstandigheid. De intake vindt plaats eind mei / begin juni; hiervoor word(t) je/u uitgenodigd door de atheneum+ coördinator.

Ouderversie-toelatingsbeleid-VO-aanmelding-2020-2021 Download

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.