Beroepencarrousel Vmbo-tl

Het Wessel wil leerlingen graag tijdens de oriëntatie op studie en beroep ook ervaringen meegeven uit de beroepspraktijk. Daarom worden er voor hen verschillende activiteiten buiten de school georganiseerd.

De leerlingen van Vmbo-tl 3 doen mee aan de vmbo beroepencarrousel. Het Vmbo Carrousel is een praktische vorm van beroepsoriëntatie. Leerlingen bezoeken samen met medeleerlingen gedurende een week in maart vier bedrijven en instellingen en doen daar beroepservaring op. De week wordt voorbereid op school met verdiepingsopdrachten over de te bezoeken bedrijven. Aan het einde van de week vinden reflectiegesprekken met de klassen plaats.

Leerlingen die deelnemen aan het Vmbo Carrousel kiezen bewuster voor een beroep en de bijbehorende vervolgopleiding. Ze volgen hun studie met meer enthousiasme, zijn gemotiveerd om hun opleiding af te maken en switchen minder vaak dan medestudenten.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.