Beroepencarrousel havo

In havo 4 gaan leerlingen dieper in op de beroepsoriëntatie, ook de opleidingen van de HBO instellingen worden meegenomen.

Op drie middagen gaan de leerlingen op bezoek bij organisaties in de regio. De leerlingen maken kennis met werkomgevingen en beroepen. Het doel hiervan is: leerlingen zo goed mogelijk ondersteunen bij het kiezen van een vervolgopleiding.

De bedrijven en instellingen die de havoleerlingen ontvangen, organiseren speciaal voor hen interactieve programma’s, waar mogelijk zetten ze leerlingen zelf aan het werk. De bezoeken in januari zijn bedoeld om kennis te maken met beroepen.

Het derde en het laatste bezoek in april staan in het teken van opleidingen. Deze bezoeken worden voorbereid en begeleid door hbo-stagiairs van de Hanzehogeschool Groningen.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.