Ondersteuningsprofiel

De CSG Wessel Gansfort kenmerkt zich door een schoolklimaat met aandacht voor de preventieve zorg. Het servicepunt leerlingzaken vervult een belangrijke rol in het vroeg signaleren van mogelijke problematiek bij een leerling. Belangrijk is dat leerlingen cognitief worden uitgedaagd en onderwijs volgen op het niveau dat hij hen past. Waar nodig willen we de leerling ondersteuning bieden die nodig is voor het doorlopen van een succesvolle schoolcarrière.

Visie op begeleiding:

1. Het leren van de leerling staat centraal

De leerling is op school om te leren en deel te nemen aan het onderwijsproces. Leerlingondersteuning is bedoeld om de leerling te begeleiden en ondersteunen in het behalen van het diploma dat past bij de cognitieve mogelijkheden van een leerling.

2. De leerlingondersteuning moet zoveel mogelijk ingebed worden in het onderwijs.

De ondersteuning wordt zo dicht mogelijk in/bij de klas van de leerling georganiseerd.

3. Mentoren zijn de spil.

Elke klas heeft een mentor die de spil vormt in de begeleiding van de leerlingen. Zij zijn de verbindende factor in de driehoek school-leerling-thuis.

Downloads

Ondersteuningsprofiel WG 2023-2024 Download
CSG Ondersteuningsplan 2019-2023 Download

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.