Vecon Business School

Sinds september 2014 is CSG Wessel Gansfort een erkende Vecon Business School. De Vecon Business School kenmerkt zich door extra aandacht voor de economische aspecten van de maatschappij en voor de talenten van leerlingen op het gebied van ondernemen.

Alle leerlingen krijgen in de onderbouw les in economie en nemen deel aan een project waarin economie centraal staat. In de bovenbouw zijn er volop mogelijkheden voor de leerlingen om hun kennis te verdiepen en/of te verbreden. De school biedt een groot aantal modules aan, voorbeelden hiervan zijn: spelen van een managementgame, boekhouden, maken van een ondernemingsplan, opzetten van een eigen bedrijf, presentatievaardigheden/omgangsvormen en lessen in samenwerking met een vervolgopleiding. Hierdoor wordt ook de aansluiting met het vervolgonderwijs beter.

Het keurmerk Vecon Business School is zowel voor de leerlingen van het vmbo-tl als voor de leerlingen van de havo en het atheneum. Leerlingen die deelgenomen hebben aan de onderdelen van de Business school ontvangen een certificaat.

VMBO TL

Met de komst van het wereldplein en het vak technologie en toepassing (T&T) staan de economieprojecten niet meer op zichzelf. De Vecon activiteiten gaan samen met de activiteiten van het Wereldplein en T&T.

De leerlingen in VMBO-tl 2 doen mee aan het project ‘Een reis naar Berlijn’. Dit project is een samenwerking met de vakken economie, geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer en duits. Tijdens dit project leren de leerlingen wat er allemaal komt kijken bij het organiseren van een reis naar Berlijn. Vanuit de  verschillende vakken wordt er een bijdrage geleverd aan het organiseren van deze reis. Niet alleen vakinhoudelijk maar vooral hoe je gaat samenwerken, wie doet wat, wie is waar goed in, wat kan ik nog leren en hoe gaan we dit plannen zodat je stapje voor stapje naar het eindproduct toewerkt. De grote finale is een reismarkt op het Wereldplein waar je als ‘reisbureau’ je producten presenteert aan je docenten, ouders en andere belangstellenden.

De leerlingen in VMBO-tl 4 hebben voor het vak T&T als examenopdracht het opstarten van een eigen onderneming. Voor vak economie hebben ze een examenonderdeel binnen deze ‘startup’, namelijk de promotie van je bedrijf en hoe je verdienmodel eruitziet.

Praktijkwinkel: voorheen facility shop FaSh

In de school is een praktijkwinkel. De inzet is om van de schoolwinkel een ‘pop up’ store te maken. Ook hiervoor is er samenwerking met het vak T&T. Producten en diensten die bij T&T worden ontwikkeld en gemaakt krijgen een plek in deze winkel zodat de leelringen van daaruit hun producten aan de school kunnen presenteren.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.