Internationalisering

In hun voorexamenjaar gaan alle leerlingen van atheneum 5 op uitwisseling. Sinds 2001 heeft onze school een uitwisselingsprogramma met het ISS Galileo Galilei, een school in het Italiaanse stadje Mirandola. Doel van de uitwisseling is om de leerlingen kennis te laten maken met andere culturen en te leren zich in een andere taal uit te drukken. Het programma in het buitenland bestaat uit activiteiten op de partnerschool en excursies met de eigen groep. Uiteraard komen de Italiaanse leerlingen ook naar Groningen. Gebruikelijk is dat het bezoek aan Mirandola in oktober plaatsvindt, het tegenbezoek is meestal in maart/april.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.