Feesten en vieringen

Naast activiteiten in het kader van de cultuurprofielschool en de business school, zijn wij een school die buiten het reguliere lesprogramma veel leuke activiteiten organiseert.

Klassenactiviteiten

Elke klas organiseert met de mentor één of meerdere keren per jaar een klassenactiviteit. Dit gebeurt op eigen initiatief, binnen of buiten de school. Zo zijn er klassen die een actiedag houden voor een goed doel en daarvoor bijvoorbeeld een nacht in school slapen of klassen die een activiteit buiten school doen zoals suppen op het Paterswoldsemeer, lasergamen of een etentje.

Kerstviering

De kerstviering is een belangrijke moment in het schooljaar. Het is een viering waarbij de leerlingen zoveel mogelijk worden betrokken en waarin onze christelijke identiteit tot uitdrukking komt. Om met elkaar iets moois op de planken te kunnen zetten, wordt er veel aandacht en tijd aan de voorbereidingen besteed.

Themavieringen

Op of rond 5 december wordt de school altijd bezocht door Sinterklaas en een delegatie Pieten. Leerlingen uit atheneum-6 zijn hier in de traditie verantwoordelijk voor. Daarnaast is het een traditie dat leerlingen met Valentijn een roos kunnen laten bezorgen bij hun geliefde. De rozen worden dan bezorgd in de klas. Naast deze jaarlijkse themavieringen, wordt er om de paar jaar een grote goede doelen actie georganiseerd. De activiteitencommissie, bestaande uit twee personeelsleden en ongeveer 15 leerlingen, heeft hier een grote rol in.

Feesten

Ieder cursusjaar wordt er voor alle leerlingen van de brugklas, klas 2 en klas 3 een onderbouwfeest georganiseerd. Dit feest vindt op school plaats en wordt door de activiteitencommissie georganiseerd. Bij de organisatie van het onderbouwfeest heeft ook de techniekcrew, bestaande uit een docent en ongeveer 6 leerlingen, een grote rol. Voor de eindexamenklassen is er tot slot een groot galafeest.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.