Zij-instromen

Ga je verhuizen of wissel je vanwege een andere reden van school? Dan ben je een zij-instromer. Lees hieronder hoe de aanmelding verloopt.

Het is vrijwel altijd mogelijk om vanaf een andere school in te stromen op het Wessel Gansfort. Uitzondering is als een klas vol zit en er dus geen plaats is. Aanmelden gaat met een ‘aanmeldingsformulier overige klassen’. De studieboeken worden geregeld door de school.

In de praktijk komt zij-instromen het meest voor bij de start van het nieuwe schooljaar maar het kan ook tussentijds, bijvoorbeeld door een verhuizing of bij bijzondere omstandigheden. Voor toelating tot een bepaalde klas en afdeling na de zomervakantie, is een overgangsbewijs van de oude school nodig. Daarnaast wordt er altijd informatie uitgewisseld tussen de oude en de nieuwe school.

Het zij-instromen in de bovenbouw zorgt, door de verschillen in opzet van de schoolexamens tussen scholen, vaak nog voor inhaalwerk. Ook kunnen verschillen in de lessentabel er voor zorgen dat leerlingen in en na de zomervakantie stof moeten inhalen. Over het algemeen wordt dit opgelost met hulp van de mentor of de docent.

Voor zij-instromers die na hun vmbo-tl diploma naar havo 4 willen en zij-instromers die na hun havodiploma naar atheneum 5 willen, gelden toelatingseisen.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.