Zij-instromen

Het is vrijwel altijd mogelijk om vanaf een andere school in te stromen op het Wessel Gansfort. Uitzondering is als een klas vol zit en er dus geen plaats is. Aanmelden gaat met een ‘aanmeldingsformulier overige klassen’. De studieboeken worden geregeld door de school.

In de praktijk komt zij-instromen het meest voor bij de start van het nieuwe schooljaar maar het kan ook tussentijds, bijvoorbeeld door een verhuizing of bij bijzondere omstandigheden. Voor toelating tot een bepaalde klas en afdeling na de zomervakantie, is een overgangsbewijs van de oude school nodig. Daarnaast wordt er altijd informatie uitgewisseld tussen de oude en de nieuwe school.

Het zij-instromen in de bovenbouw zorgt, door de verschillen in opzet van de schoolexamens tussen scholen, vaak nog voor inhaalwerk. Ook kunnen verschillen in de lessentabel er voor zorgen dat leerlingen in en na de zomervakantie stof moeten inhalen. Over het algemeen wordt dit opgelost met hulp van de mentor of de docent. Bij grote achterstanden kan ook gebruik gemaakt worden van het huiswerkinstituut binnen de school, deze is voor de onderbouw. Voor de bovenbouw wordt vaak Upgrade ingeschakeld, dat bijlessen en examentraining verzorgt.

Voor zij-instromers die na hun vmbo-tl diploma naar havo 4 willen en zij-instromers die na hun havodiploma naar atheneum 5 willen, gelden toelatingseisen.

Let op: Voor het schooljaar 2020/2021 kunnen geen aanmeldingen meer worden gedaan. 

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.