Programma atheneum

Onze atheneumafdeling kenmerkt zicht door de aanwezigheid van zeer gemotiveerde docenten en leerlingen. De leerjaren bestaan gemiddeld uit twee klassen, waardoor de leerlingen elkaar kennen en de docenten hun leerlingen. Dit zorgt ervoor dat er veel interactie en contact is tussen leerlingen en hun docenten. De docent is verantwoordelijk voor zijn onderwijs, de leerling geeft zijn mening en wordt gerespecteerd. Samen zorgen we ervoor dat de zes jaren, naast leren op niveau, ook een prettige periode zal zijn, waarin leerlingen alle kansen en mogelijkheden krijgen om ook persoonlijk ambities binnen de school te verwezenlijken.

Onderbouw

In de brugklas kan de leerling laten zien dat het atheneumonderwijs voor hem het juiste niveau is. Naast de centrale brugklasintroductie, zijn er klassenuitjes en wordt ieder jaar een onderbouwfeest georganiseerd, deze is tevens voor de tweede- en derdeklasleerlingen. In de eerste jaren van het atheneum worden school- themaprojecten uitgevoerd en diverse vak-projecten. Deze kunnen per schooljaar wisselen. De atheneumklassen doen door de leerjaren heen mee aan diverse activiteiten die in het kader van de cultuurprofielschool en de Business School georganiseerd worden.

Activiteiten leerjaar 1

In de brugklas volgen leerlingen, naast de gewone vakken, ook een module drama, dans, Sterrenkunde of Spaans. Daarnaast bezoeken de leerlingen een theatervoorstelling, doen ze een project genaamd “Klankbeelden” en een project “Ken je Kerk”. Ook wordt voor alle brugklasleerlingen de kunstkidsdag georganiseerd. Tijdens de kunstkidsdag volgen leerlingen workshops zoals striptekenen, popband, singer-songwriter, fotografie, breakdance en drama.

Activiteiten leerjaar 2

In leerjaar 2 zullen de leerlingen wederom een bezoek brengen aan een theatervoorstelling, daarnaast wordt voor alle tweede klassen een theaterdag georganiseerd. Tijdens de theaterdag werken zij als decorbouwers, dansers, slagwerkers en toneelspelers met elkaar aan een gezamenlijke voorstelling. Deze theatervoorstelling wordt aan het eind van de dag uitgevoerd voor familie, personeel en medeleerlingen. Ook is het project “Jonge Jury” een onderdeel van het tweede jaar.

Activiteiten leerjaar 3

In de derde klas hebben de atheneumleerlingen, in voorbereiding op het kiezen van een vervolgopleiding, een veelomvattend keuzetraject in de vorm van (dag)stages en keuzelessen van Compaz. De leerlingen kiezen tijdens het derde jaar voor een profiel, hiermee zullen ze in het vierde leerjaar van start gaan. De leerlingen kunnen kiezen uit de volgende profielen:

  • Cultuur & maatschappij
  • Economie & maatschappij
  • Natuur & gezondheid
  • Natuur & techniek

Op cultureel gebied krijgen de leerlingen tijdens het derde leerjaar onder andere gastlessen drama en wereldmuziek, ook bezoeken ze het Groninger Museum en theatervoorstelling(en).

In het kader van de Business School beginnen atheneum leerlingen in het derde jaar al met het opstarten van een eigen bedrijf via het online-programma Plaza challenge en spelen ze het ondernemerschapsspel ‘ de hoedjesfabriek’. Daarnaast bezoeken ze in het derde leerjaar twee bedrijven in de stad Groningen.

Bovenbouw

Activiteiten leerjaar 4

In het vierde leerjaar start voor de atheneumleerlingen de bovenbouw, dat betekent dat zij kennismaken met het examenprogramma van hun vakken. De leerlingen zullen merken dat het leren enigszins anders gaat dan in de derde klas. Dit proces van wennen duurt echter kort, de leerlingen beginnen namelijk in januari met hun SE-programma. In de vierde klas zijn er een aantal vak-excursies zoals een bezoek aan het Stedelijk- en het Rijksmuseum in Amsterdam bij het vak tekenen. Voor het vak Duits staat jaarlijks een bezoek aan een van de Kerstmarkten in Noord- Duitsland op het programma.

Activiteiten leerjaar 5

In het vijfde leerjaar hebben de leerlingen een veelomvattend cursusjaar. Aangezien dit het voor- examenjaar is, ligt er veel druk op de leerstof en de SE’ s. Maar, er is ook tijd voor ‘andere’ educatieve zaken, sinds 2001 gaat atheneum 5 bijvoorbeeld op uitwisseling naar Mirandola in Italië. (Er wordt bij het examenvak tekenen een bezoek gebracht aan het Kröller Müller. Vaak is er ook nog wel plaats voor leerlingen zonder het vak tekenen die dit interessant vinden.) Afhankelijk van het aanbod en de politiek maatschappelijke agenda worden er met regelmaat gastlessen verzorgd door externen. De docenten nodigen hiervoor sprekers uit die in hun (vak) netwerk zitten. Tevens zijn er binnen het atheneum docenten actief die ook op de RUG lesgeven. Daardoor leren leerlingen uit eerste hand hoe het leren/ studeren en de colleges er op de universiteiten uitzien.

Activiteiten leerjaar 6

Leerlingen die voor het vak tekenen hebben gekozen gaan in het zesde leerjaar op een meerdaagse reis naar Antwerpen. Verder staat het zesde leerjaar voornamelijk in het teken van de voorbereiding op het CE, het centraal examen. Dit betekent veel lessen, voorbereiding op SE’ s, soms bijlessen via Upgrade en examentrainingen binnen (docenten en Upgrade) en buiten (RUG) de school.

Het Wessel is trots op zijn hoge slagingspercentages en CE- gemiddelden op het atheneum. Al jarenlang zit het Wessel daarbij (ruim) boven het landelijke gemiddelde. Dat wil de school graag, door goed samen te werken met onze leerlingen en ouders, continueren.

Diploma

Het atheneumonderwijs duurt zes jaren, met het behalen van een atheneumdiploma heb je toegang tot het hbo en de universiteit. Op de universiteit vinden steeds vaker intakegesprekken plaats waarbij de examenresultaten erg belangrijk zijn. Daarnaast is er ook sprake van centrale en decentrale selectie.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.