Slim.nl software

1. Ga naar www.slim.nl

2. Klik op ‘Inloggen’

3. Kies ‘Inloggen via Kennisnet Federatie’

4. Zoek ‘CSG Groningen’

5. Log in met de eigen CSG-inloggevens

Vragen?

Mail dan naar servicedesk@csg.nl

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.