Grafimedia

Tijdens de lessen grafimedia werken leerlingen onder andere aan grafische opdrachten, fotografie, film en animatie. Soms overlappen de verschillende lessen elkaar; de leerlingen zijn dan bijvoorbeeld niet alleen bezig met fotografie maar ook met film én vormgeving. Ook ontwikkelen de leerlingen basisvaardigheden voor het gebruik van verschillende computerprogramma's.

Programma grafimedia

Grafimedia is een extra praktijkvak en komt voort uit de profilering ‘cultuurprofielschool’. Daarnaast wordt met dit vak ook de verbinding gezocht met de profilering ‘VECON Business School’. Grafimedia wordt in de eerste klas aan alle afdelingen gegeven en vanaf klas 2 alleen aan vmbo-tl.

 

Voorbeelden van opdrachten zijn, het maken van:

  • een collage in photoshop;
  • een digitaal stripverhaal;
  • fotografieopdrachten;
  • een animatie;
  • een tv-clip;
  • opdrachten na het bezoeken van een leuke tentoonstelling;
  • een eigen website.

In het derde jaar wordt er onder andere aan samenwerkingsopdrachten gewerkt met vakken zoals Nederlands, economie, tekenen, kunstvakken 1 en handvaardigheid. Grafimedia kan in Vmbo-tl 4 afgesloten worden met een schoolexamen. Het lesprogramma is in het vierde jaar zodanig vastgelegd dat iedere leerling aan eigen opdrachten kan werken, zo kunnen leerlingen voor een bepaalde richting binnen in het vak kiezen.

Certificaat grafimedia

Aan het einde van het schooljaar krijgen de leerlingen een extra certificaat naast het officiële Vmbo-tl diploma. Leerlingen die naar het Alfa college willen voor de richting Media- of Gamedesign, worden met hun diploma en dit certificaat zonder verdere toelatingseisen aangenomen voor deze opleiding.

Film: Woestijn

Gemaakt door Koen Nolden en Vinoodh Amatsaleh tijdens de grafimedialessen

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.