Onderwijskwaliteit

Alle afdelingen van CSG Wessel Gansfort hebben basistoezicht. Dat betekent dat de inspectie voor het voortgezet onderwijs tevreden is over:

  • de gemiddelde centraal examen cijfers van alle afdelingen
  • de onderbouwsnelheid (= hoelang leerlingen gemiddeld doen over de onderbouw)
  • het bovenbouwsnelheid (= hoelang leerlingen gemiddeld doen over de bovenbouw)
  • het verschil tussen de schoolexamencijfers en de cijfers voor het centraal examen van alle afdelingen

Examenuitslagen na het 2e tijdvak in 2019 en 2020 (% geslaagden) 

  2019 2020
Atheneum 93,8% 100%
Havo 82,9% 97%
Vmbo-tl 89,3% 100%

Om de kwaliteit van ons onderwijs te borgen en daar waar mogelijk te verbeteren doet de school mee aan audits. Dit betekent dat docenten op andere CSG-scholen de leskwaliteit, de begeleiding en andere belangrijke zaken gaan bekijken en beoordelen. Met deze rapportage geven de scholen elkaar feedback op de kwaliteit. Zo proberen we samen ons onderwijs te verbeteren.

Op onze eigen school leren we op studiemiddagen van elkaar of van experts die we uitnodigen. De schoolleiding doet lesbezoeken bij alle docenten en bespreken dit na in een jaargesprek; docenten kijken bij elkaar in de les en geven elkaar feedback.

Sinds enkele jaren doen de school bewust aan kwaliteitszorg. Resultaten van afdelingen, klassen en leerlingen worden geanalyseerd en via gerichte uitleg gebruikt ter verbetering van de cijfers van de leerlingen. Deze manier van werken, wat meer opbrengstgericht, is zichtbaar in de gehele CSG.

Scholen vergelijken met scholen op de kaart

Op www.scholenopdekaart.nl zijn de onderwijsresultaten van alle vo-scholen te vinden en te vergelijken. Hier vinden leerlingen en ouders onder andere slaagpercentages, de doorstroompercentages binnen een school, de examencijfers en de tevredenheid van huidige ouders en leerlingen. De gegevens komen van DUO, de Onderwijsinspectie en de scholen zelf.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.