Onderwijskwaliteit

Onze school heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. De normindicatoren zijn voldoende. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen in de kwaliteit van het onderwijs zijn. Dit oordeel heet ‘basistoezicht’. Dat betekent dat de inspectie voor het voortgezet onderwijs tevreden is over:

  • de gemiddelde centraal examen cijfers van alle afdelingen
  • de onderbouwsnelheid (= hoelang leerlingen gemiddeld doen over de onderbouw)
  • het bovenbouwsnelheid (= hoelang leerlingen gemiddeld doen over de bovenbouw)
  • het verschil tussen de schoolexamencijfers en de cijfers voor het centraal examen van alle afdelingen

Kijk voor meer informatie over de Onderwijsinspectie op www.onderwijsinspectie.nl of bel 1400 (Informatie Rijksoverheid).

Scholen op de kaart

Op www.scholenopdekaart.nl zijn de onderwijsresultaten van de school te vinden en te vergelijken met andere vo-scholen. Bijvoorbeeld het slaagpercentage, de doorstroom binnen de school, de examencijfers en de tevredenheid van ouders en leerlingen. De gegevens komen van DUO, de onderwijsinspectie en de scholen zelf.

Kwaliteitszorg

Binnen de school wordt systematisch aan de kwaliteit van het onderwijs gewerkt. Op deze manier wordt vastgesteld wat de kwaliteit van het onderwijs is en wordt nagegaan hoe de school de onderwijsdoelen zo goed mogelijk kan behalen. Voor de monitoring en uitvoering van de kwaliteitszorg is op elke vestiging van de CSG een kwaliteitszorgmedewerker aangesteld, samen met de beleidsmedewerker kwaliteit van de CSG vormen zij het team kwaliteitszorg. In de jaarverslagen van de CSG zijn de maatregelen en bevindingen van de kwaliteitszorg terug te vinden van de afgelopen jaren.

Slagingspercentages

Examenuitslagen na het 3e tijdvak in 2021 en 2022 (% geslaagden) 

  2021 2022
Atheneum 91% 87.5%
Havo 91% 83.3%
Vmbo-tl 100% 92.2%

 

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.