Vertrouwenspersonen

Misschien heb je het wel eens meegemaakt:

discriminerende moppen

nafluiten, duwen

per ongeluk aanraken

rotopmerkingen

zogenaamde grappen

je tas in de prullenbak

gemene appjes

Het zijn voorbeelden van dingen die je met de vertrouwenspersoon kunt bespreken.

Respect

Op het Wessel Gansfort willen we met elkaar omgaan op basis van respect en zorg voor elkaar, zodat iedereen zich prettig en veilig voelt op school. Pesten, discriminatie en ongewenste intimiteiten horen daar niet bij. Deze dingen kunnen een negatieve invloed op je hebben, vooral als je er niet over praat. Daarom beschikt het CSG Wessel Gansfort over een klachtenprocedure en zijn er vertrouwenspersonen aangesteld. Zodat er mensen zijn die jou bij een eventueel probleem kunnen helpen.

Ongewenste intimiteiten

Hierbij gaat het er niet alleen om dat iemand wordt aangeraakt terwijl hij/zij dat niet wil, maar ook om de manier waarop mannen/jongens en vrouwen/meisjes over elkaar denken en praten. Dat uit zich vaak in het maken van zogenaamd leuke grappen. Grappen waar vaak hard om wordt gelachen, maar die mensen lang niet altijd leuk vinden. Op school worden die grappen gemaakt door medeleerlingen, leraren, leraressen of andere mensen die op school werken. Ook ongewone uitnodigingen, dubbelzinnige opmerkingen of beledigingen kunnen hard aankomen. Aanranding en verkrachting zijn de meest vergaande vormen van seksuele intimidatie ze zijn dan ook wettelijk strafbaar en er moet aangifte gedaan worden bij de politie.

Pesten

Als je het al eens hebt mee gemaakt, weet je hoe erg dat kan zijn. Dat geldt net zo goed en misschien zelfs nog wel meer voor pesten via e-mail of de app en alle andere social media. Een geintje moet kunnen, maar als jij degene bent die altijd gepest wordt, dan is de lol er gauw van af. Op het laatst heb je het gevoel dat je haast niemand meer kunt vertrouwen.

Discriminatie

Ieder mens is de moeite waard en heeft bepaalde rechten, hoe anders die persoon ook is. Dat lijkt heel logisch, maar toch zijn er genoeg mensen die flauwe opmerkingen en domme grappen maken over mensen met een andere achtegrond, een andere cultuur of seksuele geaardheid. Het zal je maar gebeuren, je voelt je vast erg ongelukkig.

Zwijgen

Wie lastig gevallen wordt durft daar vaak niet over te praten. Vaak denkt zo iemand dat anderen hem/haar vast niet geloven. Zijn ze bang dat mensen zullen zeggen: ‘je zult er wel om gevraagd hebben’. Dus wordt er maar niets gezegd, want je wilt niet dat mensen je uitlachen of je voor zeurpiet uitmaken.

Gevolgen

De gevolgen van wat we in deze folder beschreven hebben, zijn voor iedereen anders. Soms voel je je er alleen maar wat vervelend over, maar het kan ook veel erger zijn. Dan durf je bijvoorbeeld niet zo veel meer te zeggen en voor je mening uit te komen of je durft geen contact meer te zoeken met je klasgenoten en vermijdt bepaalde lessen. Het kan zelfs zo erg worden dat je niet meer naar school durft.

Vertrouwenspersonen

Op de CSG Wessel Gansfort is een vertrouwenspersoon werkzaam. Deze vertrouwenspersoon is altijd bereikbaar, aarzel dus niet om haar dingen te vragen of om haar te bellen. De vertrouwenspersoon is er speciaal voor opgeleid om naar je te luisteren en je te helpen bij het zoeken naar oplossingen. Als je dat wilt, kan de vertrouwenspersoon je ook doorsturen naar iemand van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon bijvoorbeeld, kan samen met jou een klacht indienen bij de klachtencommissie (klik hier voor de klachtenregeling). Natuurlijk ben je niet verplicht om naar een vertrouwenspersoon te gaan als je een probleem hebt. Je kunt ook terecht bij één van de andere medewerkers van het Wessel Gansfort, bijvoorbeeld bij je mentor of een docent die je vertrouwt.

De vertrouwenspersonen op het Wessel zijn:

mevr. A. Alexander
a.alexander@csg.nl

dhr. S. Visser
s.visser@csg.nl

 

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.