Programma Vmbo-tl

Vmbo-tl staat voor 'voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs – theoretische leerweg' en is inclusief het brugjaar een vierjarige opleiding. Binnen het Vmbo is de tl-stroming het meest geschikt voor leerlingen die leren leuk vinden. Het is een theoretische opleiding die leerlingen de mogelijkheid biedt om hun theoretische kennis en vaardigheden te laten zien en te vergroten. Omdat de CSG Wessel Gansfort een erkende cultuurprofielschool is, is er extra aandacht voor cultuur. In de brugklas krijgen alle Vmbo-tl en havoleerlingen grafimedia, in de hogere leerjaren wordt dit vak echter alleen aangeboden aan het Vmbo-tl. Het vak is te volgen tot en met het examenjaar. Het Vmbo-tl bereidt leerlingen voor op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en de havo.

Onderbouw

Activiteiten leerjaar 1

In de brugklas wordt, naast de gewone vakken, ook het vak grafimedia aangeboden. Naast het vak grafimedia vinden er in ieder leerjaar een aantal culturele activiteiten plaats. Zo bezoeken de leerlingen een theatervoorstelling, doen ze een project genaamd “Klankbeelden” en wordt voor alle brugklasleerlingen de kunstkidsdag georganiseerd. Tijdens de kunstkidsdag volgen leerlingen workshops zoals striptekenen, popband, singer-songwriter, fotografie, breakdance en drama.

Activiteiten leerjaar 2

In leerjaar 2 zullen de leerlingen wederom een bezoek brengen aan een theatervoorstelling, daarnaast wordt voor alle tweede klassen een theaterdag georganiseerd. Tijdens de theaterdag werken zij als decorbouwers, dansers, slagwerkers en toneelspelers met elkaar aan een gezamenlijke voorstelling. Deze theatervoorstelling wordt aan het eind van de dag uitgevoerd voor familie, personeel en medeleerlingen.

Naast dat het Wessel een Cultuurprofielschool is, is de school sinds 2014 ook VECON Business school. Vanaf leerjaar 2 wordt daarom in het Vmbo-tl naast de gewone vakken ook extra aandacht besteed aan Jong Ondernemen.

Ook gaan de leerlingen in de tweede klas voor het vak biologie op excursie naar het Lauwersmeer.

Bovenbouw

De bovenbouw bestaat voor het Vmbo-tl uit leerjaar 3 en leerjaar 4. De school biedt de leerlingen een breed vakkenpakket aan zodat ze kunnen uitstromen naar een mbo-opleiding of het havo. In leerjaar 3 moeten de leerlingen een keuze maken uit één van de vier sectoren:

  • Economie
  • Landbouw
  • Techniek
  • Zorg en welzijn

In leerjaar 4, het examenjaar, kiezen de leerlingen een vakkenpakket. Dit vakkenpakket bestaat uit 6 of 7 vakken en past bij de sectoren. De vakken Nederlands en Engels zijn voor iedereen verplicht.

Activiteiten leerjaar 3

Ook in de bovenbouw worden verschillende culturele activiteiten georganiseerd. Zo krijgen de leerlingen onder andere gastlessen componeren aan de computer, drama, streetdance en breakdance, hedendaagse kunst, bezoek ze theatervoorstelling(en) en werken ze aan het project “eigen bedrijf”.

Activiteiten leerjaar 4

Het laatste jaar staat in het teken van het examen. Leerlingen kunnen op het gebied van cultuur, examen doen in de vakken handvaardigheid en grafimedia.

Loopbaanoriëntatie en begeleiding

Om een verantwoorde keuze te kunnen maken voor een vervolgopleiding en een toekomstig beroep krijgen leerlingen in de bovenbouw lesuren loopbaanoriëntatie en begeleiding (lob). Naast dat zij studiebegeleiding krijgen, oriënteren zij zich tijdens deze uren ook op het mbo, verschillende instellingen en het bedrijfsleven.

Zo zijn er bijvoorbeeld zogenaamde ‘meeloopdagen’ waarbij de leerlingen een kijkje nemen op een mbo-opleiding en is er bijvoorbeeld een stageweek waarin verschillende bedrijven of instellingen, passend bij de gekozen sector, worden bezocht.

Diploma

Het Vmbo-tl diploma geeft altijd toegang tot niveau 4 van het mbo, dit is het hoogste niveau. Voldoe je aan de doorstroomnormen dan geeft het Vmbo-tl diploma ook toegang tot de havo.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.