Opleidingsniveaus

Het Wessel Gansfort biedt de opleidingsniveaus vmbo-tl, havo en atheneum aan. Daarnaast kunnen leerlingen zich aanmelden voor het +Programma.

Brugklas

Op het Wessel hebben we in de brugklas dakpanklassen en homogene klassen.  Er zijn dakpanklassen atheneum/havo en havo/vmbo-tl.  Daarnaast hebben we het schooljaar 2023 – 2024 een vwo brugklas, havo brugklas en vmbo-tl brugklas. Zo krijg je het onderwijs dat bij je past.

Als een leerling in de brugklas het heel goed doet en voldoet aan de opstroomnormen, dan kan deze aan het einde van het schooljaar opstromen naar een hoger niveau in klas 2. In sommige gevallen is ook tussentijds opstromen mogelijk. De opstroomnormen kunt u vinden onder de overgangsnormen van de brugklas. Als blijkt dat een leerling het niveau niet aan kan, kan er besloten worden dat de leerling afstroomt naar een lager niveau. Hierover is tijdig contact met ouders.

De op- en afstroomnormen zijn te vinden onder het kopje ‘op school’ en dan de ‘overgangsnormen’.

 

Vmbo-tl

Vmbo-tl staat voor: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs – theoretische leerweg en is een vierjarige opleiding, dit is inclusief brugjaar. Met een vmbo-tl diploma hebben leerling toegang tot MBO niveau 4 of kunnen ze (wanneer wordt voldaan aan de doorstroomnormen) doorstromen naar havo 4.

Aan het einde van de derde klas maken de leerlingen een profielkeuze. Zij kunnen dan kiezen uit de volgende profielen:

 • Economie
 • Landbouw
 • Techniek
 • Zorg en welzijn

De schoolexamens (SE) starten vanaf klas 3, maar het grootste deel van de SE’s vindt plaats tijdens het vierde jaar; het examenjaar. In mei volgt het centrale eindexamen.

 

Havo

Havo staat voor: hoger algemeen voortgezet onderwijs en is een vijfjarige opleiding. Met een havo diploma hebben leerling toegang tot het HBO of ze kunnen (wanneer wordt voldaan aan de doorstroomnormen) doorstromen naar atheneum 5.

Op de havo loopt de onderbouw tot klas 3, aan het einde van de derde klas kiezen de leerlingen een profiel. Zij kunnen dan kiezen uit de volgende profielen:

 • Cultuur en maatschappij (CM)
 • Economie en maatschappij (EM)
 • Natuur en gezondheid (NG)
 • Natuur en techniek (NT)

Het programma van toetsing en afsluiting (PTA) in de bovenbouw bestaat uit vier schoolexamenweken (SE) in klas 4 en in klas 5. In mei vindt het eindexamen plaats.

 

Atheneum

Het atheneum is een zesjarige opleiding, na het behalen van een atheneum diploma kan de leerling zich aanmelden voor opleiding aan een universiteit.

De profielkeuze vindt aan het einde van het derde leerjaar plaats. Leerlingen kunnen dan kiezen uit de volgende profielen:

 • Cultuur en maatschappij (CM)
 • Economie en maatschappij (EM)
 • Natuur en gezondheid (NG)
 • Natuur en techniek (NT)

De bovenbouw start vanaf klas 4. Elke leerling heeft dan een profiel gekozen en een vak in de vrije ruimte. Vanaf klas 4 start het programma van toetsing en afsluiting (PTA) met alle schoolexamens (SE). Dit loopt door tot april in het examenjaar. In mei vindt het centrale eindexamen plaats.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.