Zak- en slaagregeling voor het examen

Na hard werken breekt na 4, 5 of 6 jaren die spannende tijd aan, de tijd van examentrainingen en het uiteindelijke centrale examen. Maar wanneer is een leerling geslaagd of gezakt? De school hanteert daarvoor per afdeling zak- en slaagregelingen. Deze regelingen gelden vanaf schooljaar 2015-2016.

Vmbo-tl 4

Zak- en slaagregeling

 1. Het cijfer voor de rekentoets telt niet mee in de zak- en slaagregeling, maar de toets moet wel gemaakt zijn.
 2. Voor de vakken lichamelijke opvoeding en het kunstvak uit het gemeenschappelijke deel en in de gemengde en de theoretische leerweg voor het sectorwerkstuk moet de kwalificatie ‘ voldoende’ of ‘goed’ zijn behaald.
 3. Het eindcijfer voor het SE maatschappijleer telt mee in de zak- en slaagregeling.
 4. Het gemiddelde van alle centraal examencijfers is 5,5 of hoger.
 5. Eindcijfer Nederlands moet een 5,0 of hoger zijn.
 6. De eindcijfers moeten ook aan de volgende eisen voldoen:
 • Alle eindcijfers zijn 6 of hoger, of
 • Één 5 en alle andere cijfers zijn 6 of hoger, of
 • Je hebt maximaal één 4, alle andere cijfers zijn 6 of hoger, waarvan tenminste één 7 of hoger is.
 • Je hebt maximaal twee maal een 5, alle andere cijfers zijn 6 of hoger, waarvan tenminste één 7 of hoger
 • Geen eindcijfer is drie of lager

Om te kunnen slagen moet een leerling aan alle zes de eisen voldoen

Regeling voor gezakte leerlingen

Het staat vast dat gezakte leerlingen alle centrale examens over moeten doen, ongeacht het behaalde cijfer.

Invulling programma gezakten:

 1. Het gehele programma wordt opnieuw gevolgd.
 2. Indien het sectorwerkstuk is beoordeeld met voldoende of goed hoeft dit niet opnieuw gedaan te worden.
 3. Alle schoolexamentoetsen uit het 4e leerjaar moeten opnieuw worden afgelegd.
 4. Indien van toepassing gelden opnieuw de beoordelingen en cijfers zoals vastgesteld bij de overgangsrapportage Vmbo-tl 3 naar Vmbo-tl 4.
 5. De gezakte leerlingen hebben recht op het aantal herkansingen dat gelijk is aan het aantal waarmee de eerste keer gestart werd in het eindexamenjaar.
 6. Van deze regeling kan in individuele gevallen worden afgeweken. De beslissing hierover wordt genomen door de vestigingsleider.
 7. De rekentoets moet opnieuw worden gemaakt, het behaalde cijfer blijft niet staan.

Havo 5

Zak- en slaagregeling

 1. De rekentoets telt niet mee in de zak- en slaagregeling. Het cijfer van de rekentoets komt wel op de cijferlijst te staan.
 2. Op het Centraal Schriftelijk Examen (CSE) dient gemiddeld minimaal een 5.5 gescoord te worden om te kunnen slagen
 3. Maximaal 1 keer een 5 in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde
 4. Geslaagd bij allemaal voldoendes of 1 keer een 5
 5. Bij 1 keer een 4 of 2 keer een 5, of 1 keer een 5 én 1 keer een 4 moet als compensatie het gemiddelde van de afgeronde cijfers minimaal 6.0 zijn.
 6. Alle cijfers, inclusief het combinatiecijfer, tellen even zwaar. Het combinatiecijfer is het gemiddelde van de afgeronde cijfers van maatschappijleer, het profielwerkstuk en (eventueel) CKV.
 7. Indien een leerling een eindcijfer 3 of lager heeft voor een vak, is de leerling gezakt. Dit geldt ook voor de afzonderlijke cijfers die samen het combinatiecijfer vormen. Met bijvoorbeeld een 3 voor MA is de leerling (automatisch) gezakt.

Atheneum 6

Zak- en slaagregeling

 1. De rekentoets telt niet mee in de zak- en slaagregeling. Het cijfer van de rekentoets komt wel op de cijferlijst te staan.
 2. Op het Centraal Schriftelijk Examen (CSE) dient gemiddeld minimaal een 5.5 gescoord te worden om te kunnen slagen.
 3. Maximaal 1 keer een 5 in de vakken Nederlands, Engels, wiskunde en de rekentoets.
 4. Geslaagd bij allemaal voldoendes of 1 keer een 5.
 5. Bij 1 keer een 4 of 2 keer een 5, of 1 keer een 5 én 1 keer een 4 moet als compensatie het gemiddelde van de afgeronde cijfers minimaal 6.0 zijn.
 6. Alle cijfers, inclusief het combinatiecijfer, tellen even zwaar. Het combinatiecijfer is het gemiddelde van de afgeronde cijfers van maatschappijleer en het profielwerkstuk.
 7. Indien een leerling een eindcijfer 3 of lager heeft voor een vak, is de leerling gezakt. Dit geldt ook voor de afzonderlijke cijfers die samen het combinatiecijfer vormen. Met bijv. een 3 voor MA is de leerling (automatisch) gezakt.

Downloads

CSG WG vmbo Examenreglement 23-24 Download
CSG Examenreglement 23-24 Download
CSG WG atheneum Examenreglement 23-24 Download

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.