Studiebegeleiding

Het komt voor dat een leerling, ondanks de begeleiding van ouders, de mentor en de hulp van de vakdocent tijdens de les, toch moeite heeft met een bepaald vak of een bepaald onderwerp van een vak. Ook zijn er leerlingen die wegens bepaalde (externe) factoren achterstanden hebben opgelopen. Voor deze leerlingen biedt de school verschillende vormen van extra studiebegeleiding. Zo heeft het Wesselgansfort een eigen mediatheek waar de leerlingen na schooltijd huiswerk begeleiding kunnen krijgen.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.