Studiebegeleiding

Het komt voor dat een leerling, ondanks de begeleiding van ouders, de mentor en de hulp van de vakdocent tijdens de les, toch moeite heeft met een bepaald vak of een bepaald onderwerp van een vak. Ook zijn er leerlingen die wegens bepaalde (externe) factoren achterstanden hebben opgelopen. Voor deze leerlingen biedt de school verschillende vormen van extra studiebegeleiding.

Bijlessen brugklas

De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is niet voor ieder kind even makkelijk: veel verschillende vakken, meerdere docenten en meer huiswerk dan op de basisschool. Best wennen. Daarom organiseert de school een uitgebreide introductie. Voor de meeste leerlingen verloopt de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs dan soepel. Toch kan het voorkomen dat een leerling moeite heeft met een bepaald onderdeel van een bepaald vak. Dat valt niet altijd in voldoende mate tijdens de vakles te begeleiden. Daarom is de school gestart met het geven van vakspecifieke bijlessen aan brugklasleerlingen. De bijlessen worden aangeboden voor bijna alle vakken.

Upgrade

‘Op school werken professionals respectvol samen met ouders en leerlingen aan de ontwikkeling van jonge mensen tot zelfstandige, competente en sociale wereldburgers op het hoogst haalbare niveau van leerling en medewerker’ (uit de ‘missie en visie’ van de CSG)

De docenten die op onze school het onderwijs verzorgen werken er elke dag samen met de leerlingen en ouders aan om deze ambitie te verwezenlijken. Meestal lukt dit ook. Soms is er tijdelijk (extra) hulp nodig buiten de lessen en de docenten om. Daartoe heeft de CSG Wessel Gansfort samen met een voormalige atheneum-leerling het bijlesinstituut Upgrade opgericht voor bovenbouwleerlingen (vanaf klas 4). Upgrade werkt exclusief voor de CSG Wessel Gansfort en kan daarom op maat bijles en t.z.t. examentrainingen verzorgen voor de leerling. De samenwerking met Upgrade heeft de afgelopen jaren vele tevreden leerlingen en ouders opgeleverd. De bijles is tijdelijk, daarna is het de bedoeling dat de leerling het weer samen met de docenten alleen kan.

Bovenbouw helpt onderbouw (BHO)

Naast de huiswerkklas kent de school de BHO (Bovenbouw Helpt Onderbouw). Leerlingen uit de klassen 1 en 2 die moeite hebben bij het leren van één bepaald vak, kunnen hulp krijgen van een bovenbouwleerling à € 5,00 per keer. De mentor brengt na overleg met de ouders de leerling in contact met een BHO’er.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.