Mentoraat

In principe heeft elke klas twee mentoren die de leerlingen wegwijs maken in de school. Deze docenten begeleiden met de vakdocenten elke leerling bij het aanleren van goede studiegewoontes. De mentor houdt de studieresultaten en het welbevinden van de leerling goed in de gaten en bespreekt dit zo nodig met de ouders. Vanaf klas 3 werken de leerlingen tijdens het mentoruur ook aan loopbaanoriëntatie en begeleiding (lob). De mentor is de contactpersoon tussen school, leerling en ouders.

Leerlingmentoren

Elke brugklas heeft daarnaast ook twee leerling-mentoren; leerlingen uit de bovenbouw die de mentoren helpen bij de begeleiding van de brugklasleerlingen en hen, als ervaringsdeskundigen, wegwijs maken in de school. De leerling mentoren zijn gemotiveerd en kunnen zich vrijwillig in tweetallen aanmelden voor deze rol. Ze worden getraind in het voeren van gesprekken met, en het begeleiden van leerlingen. Ze vervullen een voorbeeldfunctie en zijn een laagdrempelig aanspreekpunt voor brugklasleerlingen omdat er weinig leeftijdsverschil is. Daarnaast zijn ze een extra paar ogen om de brugklasleerlingen in de gaten te houden op momenten dat de volwassen mentor er niet is, bijvoorbeeld in pauzes en in Whatsappgroepen. Natuurlijk spelen de leerling mentoren ook een belangrijke rol bij activiteiten in de brugklas, zoals bij het brugklaskamp en de Kunstkidsdag.

Mentorles

In de brugklas krijgen leerlingen tot aan de herfstvakantie twee keer per week mentors. In die lessen is het aanleren van studievaardigheden een belangrijk item. Tijdens de mentorlessen wordt veel samengewerkt. Door gesprekken en activiteiten rondom bijvoorbeeld de schoolregels en thema’s zoals pesten, willen we bereiken dat leerlingen positief met elkaar omgaan. Na de herfstvakantie vindt er één keer per week mentorles plaats. Daarnaast heeft de leerling met de individuele mentor gesprekken over de studievoortgang en welzijn. Eén of meerdere keren per jaar organiseert de klas samen met de mentor een leuke klassenactiviteit, zij mogen hier een eigen invulling aan geven.

Leerlingvolgsysteem

Alle mentoren registreren de voornaamste gegevens over leerlingen in het leerlingvolgsysteem. Op deze manier wordt de ontwikkeling van de leerlingen gevolgd gedurende hun hele schoolloopbaan.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.