Mentoraat

Elke klas heeft twee mentoren die de leerlingen wegwijs maken in de school. Deze docenten begeleiden met de vakdocenten elke leerling bij het aanleren van goede studiegewoontes. De mentor houdt de studieresultaten en het welbevinden van de leerling goed in de gaten en bespreekt dit zo nodig met de ouders. Vanaf klas 3 werken de leerlingen tijdens het mentoruur ook aan loopbaanoriëntatie en begeleiding (lob). De mentor is de contactpersoon tussen school, de leerling en ouders.

Leerling-mentoren

Elke brugklas heeft daarnaast ook twee leerling-mentoren; leerlingen uit de bovenbouw die de mentoren helpen bij de begeleiding van de brugklasleerlingen en hen, als ervaringsdeskundigen, de weg wijzen in de school. Deze leerling-mentoren melden zich hier, in tweetallen, vrijwillig en gemotiveerd voor aan en worden getraind in het voeren van gesprekken met- en het begeleiden van leerlingen. Ze vervullen een voorbeeldfunctie en zijn een laagdrempelig aanspreekpunt voor brugklasleerlingen omdat er weinig leeftijdsverschil is. Daarnaast zijn ze een extra paar ogen om de brugklasleerlingen in de gaten te houden op momenten dat de volwassen mentor er niet is, bijvoorbeeld in pauzes en in whatsappgroepen. Natuurlijk spelen de leerling-mentoren ook een belangrijke rol bij activiteiten in de brugklas, zoals bij het brugklaskamp en de kunstkidsdag.

Mentorles

In de brugklas krijgen leerlingen één keer per week een mentorles. In die lessen is het aanleren van studievaardigheden een belangrijk item. Tijdens de mentorlessen wordt veel samengewerkt. Door gesprekken en activiteiten rondom bijvoorbeeld de schoolregels en thema’s zoals pesten, willen we bereiken dat leerlingen positief met elkaar omgaan. Daarnaast heeft de mentor met alle leerlingen ook individuele gesprekken over studievoortgang en welzijn. Eén of meerdere keren per jaar organiseert de klas samen met de mentor een leuke klassenactiviteit, zij mogen hier een eigen invulling aangeven.

Leerlingvolgsysteem

Alle mentoren registreren de voornaamste gegevens over leerlingen in het leerlingvolgsysteem. Op deze manier volgen wij de ontwikkeling van de leerlingen gedurende hun hele schoolloopbaan.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.