Contact

CSG Wessel Gansfort Heerdenpad 8 9731 BW Groningen Telefoon 050 541 06 56 info@csgwesselgansfort.nl Facturen CSG Wessel Gansfort 9703 LR Groningen Postbus 9475 Telefoon 050 574 27 66 facturen@csg.nl

Contactpersonen

Vestigingsdirecteur Mw. Roelie Guit stuur mail
Teamleider havo 3 t/m 5, atheneum(+) 2 t/m 6 Dhr. H. Mooibroek stuur mail
Teamleider brugklas, vmbo-tl, havo 2 Dhr. R.A. Planjer stuur mail
Coördinator leerlingenzaken klas 2 en 3 Mw. S. Veenland stuur mail
Brugklascoördinator Dhr. J. Bultena stuur mail
Decaan Ondersteuningscoördinator Mw. M.E. Visser stuur mail
Coördinator mentoraat Dhr. J. Bruggink stuur mail
Coördinator atheneum+ Mw. M. van Tol stuur mail
Cultuurcoördinator Mw. T.J. Oosterloo stuur mail
1 2