Centraal eindexamen (CE) – Vmbo-tl

Elk jaar vinden in mei de centrale eindexamens plaats. Leerlingen worden hierop voorbereid door middel van examentrainingen per vak en een proefzitting in de laatste schoolweek. De examens worden afgenomen in tijdvakken. Tijdvak 1 wordt afgelegd door alle eindexamenkandidaten en tijdvak 2 wordt afgelegd door de kandidaten die een herexamen doen. In bijzondere gevallen, zoals langdurige ziekte, is het mogelijk een examen in tijdvak 3 af te leggen. Dit tijdvak wordt niet op school afgenomen. De afspraken en regelgeving rondom het centraal eindexamen zijn na te lezen in het examenreglement.

Aanvullend examenreglement PTA T3 T4 2019-2020 Download
Jaarplanning vmbo 4 2019-2020 Download

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.