Excursies

Per leerjaar worden er diverse vakexcursies georganiseerd. Er zijn een aantal vaste excursies, maar er zijn ook excursies die per jaar verschillen. De vaste excursies worden op deze pagina kort beschreven.

Excursie biologie in het Lauwersmeergebied

In vroegere tijden stroomden zoet en zout water in elkaar over in de Lauwerszee. Angst voor overstromingen leidde in 1969 tot de bouw van een dam. Op de vroegere zeebodem ontstond een prachtig nieuw landschap, een echt vogelparadijs. De natuur in het Lauwersmeer is zo bijzonder dat het gebied is aangewezen als Nationaal Park.

De sectie biologie wil alle leerlingen in klas 2 kennis laten maken met deze natuur in het Lauwersmeergebied. Dit gebeurt tijdens de reguliere lessen, maar de leerlingen gaan hier ook een dag naar toe.

Tijdens de excursie wandelen en fietsen leerlingen door dit Nationaal Park en moeten er opdrachten over planten en dieren die in het gebied voorkomen worden gemaakt. Er wordt ook een kijkje genomen achter de dijk. Daar ervaren de leerlingen zelf het verschijnsel van eb en vloed in het waddengebied en gaan ze er met een garnalennetje op uit.

Met aardrijkskunde door Stad en Ommeland

Alle leerlingen in de derde klas gaan voor het vak aardrijkskunde op fietsexcursie. De leerlingen fietsen dan in kleine groepjes een bepaalde route door Stad en Ommeland. Onderweg moeten ze goed om zich heen kijken en maken ze diverse opdrachten.

De examenklassen hebben een dagexcursie en gaan met de bus. Voor Vmbo-tl 4 wordt een excursie georganiseerd in de regio, tijdens deze excursie staan onderdelen uit het examenprogramma centraal. Havo 5 en atheneum 6 passen fysische en sociale geografie toe op een stad die vergelijkbaar is met Groningen, maar toch anders is. De afgelopen jaren zijn de leerlingen bijvoorbeeld naar Arnhem, Enschede, Kampen, Zwolle en Amersfoort geweest.

In de vierde klas voor het vak Duits naar de kerstmarkt in Oldenburg

In de tweede of derde week van december gaan alle vierdeklassers met Duits in hun pakket naar de kerstmarkt in Oldenburg. Gezellig in één grote touringcar, om het kerstreisgevoel compleet te maken. De leerlingen verkennen de stad en kunnen hun kennis van het Duits in de praktijk brengen, door naar de weg of bezienswaardigheden te vragen. De opdrachten zijn elk jaar anders: er zijn prachtige documentaires gemaakt en bijzondere snuisterijen vergaard met de jaarlijks terugkerende ruilopdracht. Naast de opdrachten is er voldoende tijd voor de leerlingen om zelf de stad te verkennen en te shoppen. ’s Avonds voordat ze weer in de bus stappen, kunnen ze in het donker nog even genieten van de gezellige sfeer op de met uitbundig licht versierde kerstmarkt en natuurlijk ook van alle lekkernijen die daarbij horen!

Tentoonstellingen bezoeken met handvaardigheid in Vmbo-tl 4 en havo 4 en 5

Alle leerlingen, die het vak handvaardigheid in Vmbo-tl 4 en havo 4/havo 5 in hun profiel of sector als examenvak hebben gekozen, gaan jaarlijks op excursie naar een stad of plek waar op dat moment een interessante tentoonstelling te zien is. Een voorbeeld hiervan is een bezoek aan het Kröller-Müller Museum.

Tijdens deze excursies wordt aandacht besteed aan architectuur, schilderkunst en toegepaste kunst. De leerlingen krijgen allerlei opdrachten, waaronder ook fotografieopdrachten. Alle opdrachten worden verwerkt tot een prachtig excursieverslag.

Naar Amsterdam met havo 5 voor het vak tekenen en met atheneum 4 voor het vak CKV

Havoleerlingen die examen doen in het vak tekenen, combineren hun kennis van kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing met oude kunst in het Rijksmuseum en moderne kunst in het Stedelijk Museum. Dit is ter voorbereiding op het landelijk eindexamen.

Leerlingen uit atheneum 4 maken via het vak CKV kennis met kunst in het Rijks- en Stedelijk Museum. Dit is een onderdeel van het CKV-programma, waarin ook de cultuur en architectuur van Amsterdam meegenomen wordt.

Met atheneum 6 op excursie naar Den Haag en Antwerpen voor het vak tekenen

Deze tweedaagse excursie is een schoolexamenonderdeel en is ter voorbereiding op het centraal eindexamen en het centraal praktisch eindexamen van het examenvak tekenen. De tekeningen en de onderzoeken worden tot één werkstuk verwerkt voor SE1 (School Examen 1). Tijdens de kunstreis naar Den Haag bezoeken de leerlingen het Mauritshuis, het Panorama Mesdag, het Gemeentemuseum en Scheveningen.

De reis zal vervolgd worden naar een jeugdherberg in Antwerpen, alwaar de leerlingen de volgende dag een Jugendstil wijk, het beeldenpark Middelheim, de binnenstad, de kathedraal en het Rubenshuis bezoeken. Als slot tekenen de leerlingen in de dierentuin van Antwerpen en bekijken ze het prachtige station en de gebouwen in de haven.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.