CultuurProfielSchool

Tijdens alle leerjaren worden er culturele activiteiten georganiseerd voor de leerlingen. Er zijn tentoonstellingen, voorstellingen, concerten en excursies. De leerlingen die het vak CKV volgen ondernemen vele activiteiten in en om Groningen. Er is een uitwisseling met een school in Italië en er worden buitenlandse stedenreizen georganiseerd. In de bovenbouw kunnen leerlingen in meerdere kunstvakken examen doen.

Historie

Al van oudsher is het Wessel een cultuurschool, zo was het Wessel één van de eerste scholen die het vak tekenen als eindexamenvak aanbood. Al snel volgden toen ook de vakken muziek en handvaardigheid als eindexamenvak. Tegenwoordig maken ook dans, drama en grafimedia deel uit van het aanbod van kunstvakken.

Keurmerk

In 2004 is de CSG Wessel Gansfort door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) uitgekozen als voorbeeld-cultuurprofielschool. In december 2008 kreeg het Wessel het keurmerk van de Vereniging voor CultuurProfielScholen (VCPS). De activiteiten in het kader van de cultuurprofielschool worden bijgehouden in een eigen weblog cultuur. Wij zijn ons als school bewust van onze opvoedkundige taak, ook bij de culturele vorming van de leerlingen.

Vakken en projecten

De vakken tekenen, handvaardigheid en muziek worden in alle afdelingen gegeven. In de brugklas krijgen de leerlingen van het Vmbo-tl en de havo ook lessen grafimedia. De atheneumleerlingen krijgen in de brugklas ook een extra vak. Zij kunnen dan kiezen uit de vakken Spaans, sterrenkunde, drama of dans.

De atheneum+ leerlingen volgen in de eerste drie leerjaren naast handvaardigheid, muziek en tekenen, tevens drama, dans of sterrenkunde, Spaans en ontwerpen en bouwen.

De muzikale talenten presenteren zich op het jaarlijkse voorjaarsconcert in de aula en tijdens lunchconcerten in theater Piccolino. Kunstvakken en niet-kunstvakken werken samen in vakoverstijgende projecten.

Culturele kunstzinnige vorming

De leerlingen die het vak culturele kunstzinnige vorming volgen zijn regelmatig buiten de school te vinden. Zo gaan zij naar fototentoonstellingen en theatervoorstellingen en bezoeken zij bijvoorbeeld ook de Der Aa-kerk, het Groninger Museum en het Scheepvaartmuseum. De leerlingen die dit vak volgen, krijgen verder gastlessen toneel en gastlessen componeren aan de computer.

Examen

In de bovenbouw kunnen leerlingen in meerdere kunstvakken examen doen. Op het Vmbo-tl gaat het dan om de vakken handvaardigheid en grafimedia, op de havo om handvaardigheid, muziek en tekenen en op het a1theneum om muziek en tekenen. Jaarlijks zijn er tentoonstellingen van de vakken handvaardigheid en tekenen, waarbij de werkstukken van de examenleerlingen zowel in als buiten de school worden geëxposeerd.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.