CultuurProfielSchool

Tijdens alle leerjaren worden er culturele activiteiten georganiseerd voor de leerlingen. Er zijn tentoonstellingen, voorstellingen, concerten en excursies. De leerlingen die het vak CKV volgen ondernemen vele activiteiten in en om Groningen. Er is een uitwisseling met een school in Italië en er worden buitenlandse stedenreizen georganiseerd. In de bovenbouw kunnen leerlingen in meerdere kunstvakken examen doen.

Keurmerk

Van oudsher is CSG Wessel Gansfort een cultuurschool, zo was de school één van de eerste scholen die het vak tekenen als eindexamenvak aanbood. Al snel volgden toen ook de vakken muziek en handvaardigheid als eindexamenvak. Tegenwoordig maken ook dans, drama en grafimedia deel uit van het aanbod van kunstvakken. In 2004 is CSG Wessel Gansfort door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) uitgekozen als voorbeeld CultuurProfielSchool. In december 2008 kreeg de school voor het eerst het keurmerk van de Vereniging voor CultuurProfielScholen (VCPS). CSG Wessel Gansfort is zich als school bewust van haar opvoedkundige taak en het belang van culturele vorming van leerlingen.

Vakken en projecten

De vakken tekenen, handvaardigheid en muziek worden in alle afdelingen gegeven. In de brugklas krijgen vmbo en havo ook lessen grafimedia. Binnen het +programma kunnen leerlingen kiezen uit extra vakken als Spaans, sterrenkunde, dans en drama. Daar waar ruimte is en roostertechnisch geen problemen zijn, worden de keuzevakken dans en drama ook aangeboden aan brugklasleerlingen uit havo en vmbo.

In de bovenbouw kunnen leerlingen in meerdere kunstvakken examen doen. Jaarlijks zijn er tentoonstellingen van de vakken handvaardigheid en tekenen, waarbij de werkstukken van de eindexamenleerlingen zowel in als buiten de school worden tentoongesteld. Muzikale talenten presenteren zich op het jaarlijkse voorjaarsconcert in de aula en tijdens lunchconcerten in theater Piccolino. Kunstvakken en niet-kunstvakken werken samen in vakoverstijgende projecten.

Culturele kunstzinnige vorming

De leerlingen die het vak culturele kunstzinnige vorming volgen, krijgen niet alleen les in de klas. Zo gaan zij naar fototentoonstellingen en theatervoorstellingen en bezoeken ze de Der Aa-kerk, het Groninger Museum en het Scheepvaartmuseum. Daarnaast krijgen ze gastlessen toneel en componeren.

Culturele activiteiten

CSG Wessel Gansfort biedt als CultuurProfielSchool in alle leerjaren en niveaus extra culturele activiteiten aan. Zo bezoeken leerlingen van de onderbouw theatervoorstellingen met een bepaald thema. Daarnaast wordt voor de brugklassen ieder jaar de Kunstkidsdag georganiseerd. Voor de tweede klassen is er een theaterdag waarbij de leerlingen zelf een voorstelling maken. Deze theatervoorstelling wordt aan het eind van de dag uitgevoerd voor familie, personeel en medeleerlingen. In de derde klas wordt er ook een programma georganiseerd. Leerlingen volgen bijvoorbeeld een workshop drama en brengen een bezoek aan het Groninger Museum.

Kunstkidsdag

Voor de brugklasleerlingen wordt er in het voorjaar een Kunstkidsdag georganiseerd. De leerlingen volgen deze dag workshops zoals striptekenen, popband, singer-songwriter, fotografie, breakdance en drama. Er is een ochtend- en middagprogramma.

Theater Piccolino

CSG Wessel Gansfort beschikt over een eigen theater met licht en geluid; theater Piccolino. De leerlingen die dans of drama volgen, sluiten een module vaak af met een eindpresentatie. De theaterruimte is bedoeld voor voorstellingen, lunchconcerten en bijzondere presentaties. De drama- en danslessen worden ook in het theater gegeven.

Voorjaarsconcert

Tot de jaarlijks terugkerende hoogtepunten behoort zeker het voorjaarsconcert. Leerlingen en personeelsleden verzorgen ruim 20 programmaonderdelen van hoge kwaliteit; met instrumentale muziek, koorzang, solozang en dans. Het kan gaan om popmuziek, klassieke muziek, jazzmuziek en ook om eigen composities. De vele belangstellenden zoals leerlingen, personeelsleden en ouders zorgen voor een enthousiaste sfeer tijdens deze avond.

Weblog cultuur

CSG Wessel Gansfort heeft een eigen cultuurweblog waar informatie over de CultuurProfielSchool op wordt gepubliceerd. Er is een overzicht van de culturele activiteiten per leerjaar, de link naar het schoolportret en het rapport van de visitatie CultuurProfielScholen (november 2016) te vinden. Momenteel wordt de blog geactualiseerd.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.