Servicepunt leerlingzaken

Het servicepunt leerlingzaken is een centraal punt in de school waar leerlingen, ouders en personeel met vragen en verzoeken rondom absentie en gedrag terecht kunnen. Bij het servicepunt leerlingzaken is bijna altijd iemand beschikbaar!

Signaleren, voorkomen en aanpakken

Het servicepunt leerlingzaken (SPL) is de plaats waar afwezigheid van leerlingen wordt gemeld en geregistreerd, bijvoorbeeld bij ziekte. De absentie-preventiemedewerkers van het servicepunt leerlingzaken richt zich op het voorkomen, signaleren en aanpakken van zowel veelvuldig verzuim als van ongewenst gedrag van leerlingen op school, zoals grensoverschrijdend gedrag dat een leerling in de les of binnen de school vertoont.

De absentie-preventiemedewerkers zijn betrokken bij de leerlingen en hebben korte lijntjes met ouders. Ook hebben zij nauw contact met zowel de ondersteuningscoördinator, teamleiders, mentoren en docenten als met de leerplichtambtenaar en de aan school verbonden jeugdarts. Vanwege hun signalerende functie en hebben zij tevens zitting in het ondersteuningsteam.

Hoe bereik ik het servicepunt leerlingzaken?

Het servicepunt leerlingzaken wordt bezet door Sander Visser en Jeannet Boer, zij zijn beide vijf dagen per week aanwezig. Voor het melden of voor informatie over absenties zijn zij te bereiken op 050 544 57 60 of via absentie@csgwesselgansfort.nl De gegevens die zij invoeren rondom absentie en uitstuurmeldingen kunnen leerlingen en ouders terugvinden in SOMtoday.

Waar vind ik het servicepunt leerlingzaken?

Het servicepunt leerlingzaken bevindt zich rechts van de hoofdingang van de school. Het servicepunt bestaat uit een kantoorruimte die bemand wordt door de twee absentie-preventiemedewerkers.

Waarvoor kunnen leerlingen hier terecht?

Leerlingen kunnen hier terecht voor de volgende zaken:

 • Melden van absenties (dokter- tandartsbezoeken, ziekte e.d.).
 • Melden van incidenten.
 • Wanneer zij zich om welke reden dan ook niet goed voelen of een momentje voor zichzelf nodig hebben.
 • Wanneer ze graag met iemand willen praten en de mentor bijvoorbeeld niet aanwezig is.
 • Voor eerste hulp bij een ongeluk (dit is overigens op meerdere plekken in de school mogelijk).
 • Voor een praatje!

Waarvoor moeten leerlingen hier terecht?

Er zijn ook situaties waarbij de leerling zich verplicht dient te melden op de meldkamer:

 • Wanneer een leerling uit de les is gestuurd.
 • Wanneer een leerling wegens een incident naar het servicepunt leerlingzaken is gestuurd.
 • Wanneer een leerling te laat door overmacht komt.
 • Wanneer een leerling ziek naar huis gaat.
 • Wanneer een leerling tijdens de les een afspraak buiten school heeft en dit niet vooraf al door ouders is gemeld.
 • Wanneer met de leerling een afspraak is gemaakt om na te blijven.
 • Wanneer de mobiele telefoon van een leerling door een docent wordt ingenomen tijdens de les, kan de leerling deze dezelfde dag weer ophalen bij het servicepunt leerlingzaken.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.