Contact school – thuis

Het Wessel vindt goede samenwerking tussen ouders, leerlingen en de school van groot belang. Daarom zijn de lijntjes bij ons op school kort, de leerlingen worden gezien. Niet alleen de mentoren en docenten zijn direct betrokken bij de leerlingen, maar ook de teamleiders, leerlingcoördinatoren en het ondersteuningsteam zijn nauw betrokken bij het wel en wee van de leerlingen. Zij zullen allen wanneer nodig contact zoeken met 'thuis'. Natuurlijk kunnen ouders voor belangrijke zaken ook zelf contact opnemen met de school. Naast deze directe contacten organiseert de school ook een aantal vaste communicatiemomenten. Om ouders en leerlingen op de hoogte te houden van algemene zaken die binnen de school spelen, maakt de school gebruik van verschillende informatievoorzieningen.

Mentoren en docentenspreekuur

Na de herfstvakantie is er een mentoren spreekuur, waarbij er voor ouders gelegenheid is om met de mentor te spreken. Zowel na rapport 1 als na rapport 2 wordt er een docentenspreekuur georganiseerd, ouders kunnen dan in gesprek met een vakdocent. Data en tijdstippen staan in de jaarplanning.

Informatie en thema-avonden

Voor elk leerjaar organiseert de school enkele informatie-ouderavonden. Deze gaan bijvoorbeeld over de internationaliseringsweken, dyslexie of de sector/profielkeuze. Daarnaast biedt de school een aantal thema-ouderavonden aan. De laatste twee jaren hebben we bijvoorbeeld een avond over “de invloed van sociale media” georganiseerd.

SOMtoday

Ouders kunnen via de website inloggen op SOMtoday en hiermee op de hoogte blijven van de behaalde cijfers en de gemiste lessen van hun kind.

Nieuwsbrief

De school houdt ouders op de hoogte van alles wat er op school gebeurt via een nieuwsbrief. Deze bezit informatie over de verschillende afdelingen, nieuwe onderwijsontwikkelingen en recente activiteiten. De nieuwsbrief wordt ongeveer om de twee maanden via de mail verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Website

Op de website van de school staat allerlei informatie over de school, bijvoorbeeld links naar o.a. het roosterportaal en SOMtoday, maar ook reglementen en bijvoorbeeld de overgangsnormen. Daarnaast worden er op de website mededelingen gedaan en vind je nieuwtjes en fotoboeken van verschillende activiteiten. Sinds november 2016 beschikt de school over een nieuwe website. Deze nieuwe website is niet alleen mooier, maar ook gebruiksvriendelijker. Eventuele opmerkingen over de website kunnen gemaild worden naar webmaster@csgwesselgansfort.nl.

Sociale media

De CSG Wessel Gansfort is ook op social media actief. Zo beschikt de school over een Facebookpagina www.facebook.com/csgwesselgansfort en een Twitteraccount www.twitter.com/csgwessel. Op deze sociale media worden berichten over de activiteiten van de school geplaatst. Informatie over de culturele activiteiten zijn ook te volgen via de weblog cultuur www.wesselcultuur.wordpress.com.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.