Contact school – thuis

CSG Wessel Gansfort vindt goede samenwerking tussen ouders, leerlingen en de school van groot belang. Lijntjes bij ons op school zijn kort, de leerlingen worden gezien. Niet alleen de mentoren en docenten zijn direct betrokken bij de leerlingen, maar ook de teamleiders, coördinatoren en het ondersteuningsteam zijn nauw betrokken bij het wel en wee van de leerlingen. Zij zullen allen wanneer nodig contact zoeken met ’thuis’. Ouders kunnen voor belangrijke zaken ook zelf contact opnemen met school.

Naast deze directe contacten organiseert de school ook een aantal vaste contactmomenten. Om ouders en leerlingen op de hoogte te houden van algemene zaken die binnen de school spelen, maakt de school gebruik van verschillende informatievoorzieningen.

Mentoren en docentenspreekuur

Na de herfstvakantie en na het tweede rapport is er een mentorenspreekuur waarbij ouders gelegenheid krijgen om met de mentor te spreken. Na rapport 1 wordt er een docentenspreekuur georganiseerd, ouders kunnen dan in gesprek met een vakleraar. Data en tijdstippen staan in de jaarplanning.

Informatie en thema-avonden

Voor elk leerjaar organiseert de school enkele informatie-ouderavonden. Deze gaan bijvoorbeeld over de internationaliseringsweken, dyslexie of de sector/profielkeuze. Daarnaast biedt de school een aantal thema-ouderavonden aan. De laatste twee jaren werd bijvoorbeeld een avond over “de invloed van sociale media” georganiseerd.

SOMtoday

Ouders kunnen via de website inloggen op SOMtoday en hiermee op de hoogte blijven van de behaalde cijfers en de gemiste lessen van hun kind. Dit is mogelijk tijdens de gehele periode dat de leerling op school is ingeschreven, dus ook voor ouders van leerlingen die 18 jaar of ouder zijn. Indien de 18+ leerling dit niet wenst, wordt hij/zij verzocht contact op te nemen met de betreffende teamleider.

Nieuwsbrief

Ouders worden op de hoogte gehouden van alles wat er op school gebeurt via een nieuwsbrief. Deze bezit informatie over de verschillende afdelingen, nieuwe onderwijsontwikkelingen en onze activiteiten. De nieuwsbrief wordt ongeveer om de twee maanden via de mail verstuurd naar alle ouders en leerlingen.

Website en sociale media

Op de website van de school staat allerlei informatie over de school, bijvoorbeeld links naar o.a. het roosterportaal en SOMtoday, maar ook reglementen en de overgangsnormen. Daarnaast worden er op de website mededelingen gedaan en zijn er nieuwtjes en fotoboeken van verschillende activiteiten te vinden. CSG Wessel Gansfort is ook op social media actief, we zijn te volgen op Facebook en Instagram. Informatie over culturele activiteiten zijn ook te volgen via de weblog cultuur.

Eventuele opmerkingen over de website kunnen gemaild worden naar webmaster@csgwesselgansfort.nl.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.