Traject nieuwe leerlingen

U heeft uw kind aangemeld bij CSG Wessel Gansfort, maar hoe gaat het nu eigenlijk verder?

Gegevens

Voordat uw zoon of dochter definitief toegelaten en geplaatst kan worden, hebben wij een aantal gegevens nodig. Deze informatie wordt door de basisschoolleerkracht aan ons verstrekt:

  • Een volledig ingevuld en ondertekend onderwijskundig rapport (OKR);
  • Een ingevulde plaatsingswijzer met het profiel behorend bij het advies van de leerkracht;
  • Relevante rapportage(s) van onderzoek(en) en/of een diagnose op medisch, psychiatrisch, cognitief, sociaal, emotioneel en/of didactisch gebied (indien van toepassing);
  • Mocht er sprake zijn van extra ondersteuning, dan ook het OPP (ontwikkelingsperspectief).

We nemen contact met u op wanneer blijkt dat meer informatie gewenst is.

Aanmelding

Aanmelden tot en met 15 maart 2023

Uw aanmelding en alle onderliggende gegevens van de basisschool moeten uiterlijk op 15 maart 2023 bij ons binnen zijn.

  • U meldt uw kind aan via onze website;
  • De onderliggende gegevens worden door de basisschool via de overstapservice onderwijs (OSO) aan ons verstrekt. In sommige gevallen werkt de basisschool niet via OSO en gaat de informatieoverdracht via de mail.

Aanmelden na 15 maart 2023

Leerlingen die elders zijn uitgeloot kunnen nog tot en met 1 april 2023 worden aangemeld via onze website. Vermeld in dat geval ‘eerste keuze’ bij CSG Wessel Gansfort. Als het aantal beschikbare plaatsen wordt overschreden dan volgt op 8 april 2023 een loting.

Aangenomen

Wij streven ernaar om de schriftelijke bevestiging van het plaatsingsbesluit uiterlijk op 23 april 2023 te versturen.

Op onze school is het gebruikelijk dat er een ‘warme overdracht’ is met de basisschoolleerkracht. Deze gesprekken vinden plaats in mei en juni 2023.

Kennismakingsmiddag

In juni 2023 is er gelegenheid voor een eerste kennismaking van uw zoon/dochter met onze school, de mentor en klasgenoten. Alle geplaatste leerlingen ontvangen daarover bericht.

In de nieuwe klassensamenstelling gaan de leerlingen, onder leiding van een mentor, naar een lokaal waar de nodige informatie wordt gegeven over de start van het komende schooljaar. Voor leerlingen die van buiten Groningen komen, is dit vast een mooie gelegenheid om zich alvast te oriënteren op de reisroute naar CSG Wessel Gansfort.

Wanneer u als ouder meerijdt naar school, bent u uiteraard ook van harte welkom in de school.

Verhinderd

Als uw zoon of dochter niet in de gelegenheid is om in juni bij ons op school te komen, dan wordt de informatie via de mail toegestuurd.

Contact

Wij zijn blij uw zoon of dochter komend jaar te mogen verwelkomen bij ons op school. We hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u toch nog vragen hebben of iets willen bespreken, neem dan gerust contact op met:

dhr. L.B.Smit
Brugklascoördinator
slb@csg.nl
050-5410656

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.