Traject nieuwe leerlingen

U heeft uw kind aangemeld bij CSG Wessel Gansfort, maar hoe gaat het nu eigenlijk verder?

Gegevens

Voordat uw zoon of dochter definitief toegelaten en geplaatst kan worden, hebben wij een aantal gegevens nodig. Deze hieronder genoemde gegevens zullen door de groep acht leerkracht van uw zoon of dochter aan onze school worden verstrekt:

  • Een volledig ingevuld en ondertekend onderwijskundig rapport (OKR)
  • Een ingevulde plaatsingswijzer met het profiel behorend bij het advies van de leerkracht
  • Relevante rapportage(s) van onderzoek(en) en/of een diagnose op medisch, psychiatrisch, cognitief, sociaal, emotioneel en/of didactisch gebied (indien van toepassing)
  • Mocht er sprake zijn van extra ondersteuning, dan ook het OPP (ontwikkelingsperspectief).

De complete gegevens moeten voor 15 maart a.s. binnen zijn, dit gaat via de overstapservice onderwijs (OSO). In sommige gevallen is de basisschool hier niet bij aangesloten en gaat het via de mail.

Deze afspraken zijn gemaakt door de scholen voor Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO). Mocht u willen weten of deze gegevens verzonden zijn, dan verzoeken we u contact op te nemen met de betreffende leerkracht. Op onze school is het bovendien gebruikelijk dat er een “warme overdracht” plaatsvindt met de leerkracht van groep acht.

Aangenomen?

We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op wanneer, naar aanleiding van het dossier, de rapportage en/of het gesprek met de basisschool, blijkt dat meer informatie wenselijk is. Met deze procedure willen we bereiken dat uw kind direct in het best passende schooltype geplaatst wordt. Wij streven er naar om de schriftelijke bevestiging van het plaatsingsbesluit uiterlijk 1 mei te versturen.

Kennismakingsmiddag

Woensdagmiddag 26 juni a.s. is er van 15.00 uur tot ± 16.00 uur gelegenheid voor een kennismaking voor uw zoon/dochter met de school en met de medeleerlingen in de brugklas.

In de nieuwe klassensamenstelling gaan de leerlingen, onder leiding van een mentor, naar een lokaal waar de nodige informatie wordt gegeven over de start van het komende schooljaar (graag pen of potlood meenemen).

Voor leerlingen die van buiten Groningen komen, is dit tevens de gelegenheid om zich alvast te oriënteren op de reisroute naar de CSG Wessel Gansfort.

Wanneer u als ouder(s)/verzorger(s) meerijdt naar school, bent u uiteraard ook van harte welkom in de school.

Verhinderd

Wanneer uw zoon/dochter niet in de gelegenheid is om op 26 juni bij ons op school te komen vanwege een schoolreisje, schoolkamp, ziekte etc., wordt de informatie ook via de mail toegestuurd.

Contact

Wij zijn er blij mee om uw zoon of dochter komend jaar te mogen verwelkomen bij ons op school. Verder hopen we u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u toch nog vragen hebben of iets willen bespreken, neem dan gerust contact op met:

dhr. J. Bultena
Brugklascoördinator
bja@csg.nl
050-5410656

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.