Aanmelden

Wat leuk dat je interesse hebt in onze school! Je kunt je aanmelden middels een aanmeldingsformulier. Er is een aanmeldingsformulier voor de brugklas en een aanmeldingsformulier voor leerlingen die graag willen instromen in een hogere klas.

Gecombineerde brugklassen

Ook komend schooljaar, 2017-2018, hebben we weer een aantal gecombineerde brugklassen:

  • vmbo-tl / havo
  • havo / atheneum

Mocht de voorkeur hiernaar uit gaan, dan kunnen ouders de gewenste combinatieklas aangeven op het aanmeldingsformulier.

Toelatingsbeleid samenwerkingsverband

De scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs vinden het belangrijk dat, in samenwerking met de ouder, voor elke leerling tijdig een passende plek wordt gerealiseerd in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs. Alle scholen hebben hiertoe gezamenlijk een toelatingsbeleid geformuleerd. Via onderstaande link is de toelichting op het toelatingsbeleid te downloaden.

In maximaal 7 stappen naar het voortgezet onderwijs:

  1. De uiterlijke datum voor aanmelding is 15 maart 2017
  2. Het advies van de basisschool is voor het voortgezet onderwijs bindend voor plaatsing
  3. De ouder geeft de eerste en tweede voorkeur aan voor een middelbare school
  4. De basisschool draagt voor 15 maart het overdrachtsdossier over aan de middelbare school
  5. Scholen met meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen dienen te loten, de CSG Wessel Gansfort houdt echter geen loting.
  6. De eindtoets is niet meer bepalend voor de toelating en plaatsing
  7. De toelatingscommissie VO neemt voor 1 mei 2017 een voorlopig besluit

Downloads

Toelatingsbeleid aanmelding schooljaar 2017-2018 Download
Aanmeldingsformulier brugklas 2017-2018 Download
Aanmeldingsformulier klas 2 en hoger 2017-2018 Download