Doorstromen

Voor leerlingen die na het behalen van hun Vmbo-tl diploma niet door willen op het MBO, bestaat de mogelijkheid over te stappen naar havo 4. Dit onder voorwaarde dat is voldaan aan onderstaande eisen voor doorstromers. Precies dezelfde eisen gelden voor leerlingen die na het behalen van hun havo diploma niet naar het HBO willen, maar over willen stappen naar atheneum 5.

Om de doorstroom van leerlingen van vmbo-4 naar havo-4 en van havo-5 naar atheneum-5 te optimaliseren, wordt het volgende doorstroomtraject gehanteerd:
 1. Met elke (doorstroom)leerling die zich aanmeldt, wordt een gesprek gevoerd.
 2. Een leerling is in principe toelaatbaar met een gemiddeld CE-cijfer van minimaal een 6,8 en bovendien minimaal een 6,5 gemiddeld voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde op het centraal examen.
 3. Niet meer dan één negatief advies van de docentenvergadering van Vmbo-tl 4 in geval van toelating tot havo 4 en van havo 5 in geval van toelating tot atheneum 5. Een negatief advies kan gegeven worden op grond van het behaalde cijfer of met betrekking tot inzicht en leertaakgedrag. Deze niet-cijfermatige gegevens worden beoordeeld met:
  G = goed
  V = voldoende
  T = twijfelachtig
  O = onvoldoende
 4. Voor leerlingen van niet CSG-scholen geldt dit ook, met de toevoeging dat er een lijst met indicatoren over de niet-cijfermatige gegevens aan de afleverende school wordt gezonden. Deze wordt gevraagd de adviezen van de docenten hierop schriftelijk vast te leggen. Bij het uiteindelijke besluit van plaatsing spelen deze adviezen een belangrijke rol.
Het besluit van toelating dan wel afwijzing ligt uiteindelijk bij de teamleider van de vestiging waar het verzoek tot plaatsing is gedaan.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.