20 januari 2019

Theatervoorstelling ‘Wat wil ik?’

Op woensdag 16 en vrijdag 18 januari 2019 is er voor de leerlingen van alle derde klassen een theatervoorstelling gespeeld met de mooie naam 'Wat wil ik?'

'Wat wil ik?' vormt een speelse schakel in het keuzeproces van leerlingen voor een profiel of vervolgopleiding. De workshop sluit aan bij projecten als Check The Bizz en de VMBO-carrousel. De workshop maakt leerlingen bewust van hoe je een keuze kan maken en laat leerlingen ook zien dat geen enkele keuze definitief hoeft te zijn.

'Wat wil ik?' heeft de vorm van een interactieve workshop. Acteurs spelen een korte scène waarin een leerling worstelt met het maken van een keuze voor een vervolgopleiding. Hij weet eigenlijk niet zo goed wat hij wil en wordt ook nog eens van alle kanten bestookt met advies. Uiteindelijk kan hij helemaal niet meer kiezen. Wat nu? De spelleider nodigt de leerlingen vervolgens uit om te reageren. Wat zou hij kunnen doen? En is het eigenlijk erg als je niet kan kiezen of later toch weer van gedachten verandert? Samen met de acteurs proberen de leerlingen hun suggesties uit. Deze voorstelling wordt gespeeld als aftrap voor de profielkeuze. Derde klas leerlingen kiezen voor 8 maart een vakkenpakket waar ze examen in gaan doen. 'Wat wil ik?' is een ontzettend leuke, leerzame theatervoorstelling!