Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage houdt in dat jongeren in het voortgezet onderwijs vrijwilligerswerk doen als onderdeel van hun schoolcarrière. Op deze manier leren jongeren hun directe omgeving op een andere manier kennen en leveren zij een actieve bijdrage aan de samenleving.

Maatschappelijke stage gaat om het doen van vrijwilligerswerk. Dit vindt vooral plaats in de non-profitsector: bij een vrijwilligersorganisatie, vereniging, instelling of maatschappelijke organisatie. Soms buiten een georganiseerd verband, bijvoorbeeld door boodschappen te doen voor een oude buurvrouw of een gezin te helpen dat tijdelijk hulp nodig heeft.

De leerlingen lopen gedurende hun schoolcarrière 30 uur maatschappelijke stage. Dit geldt voor alle leerlingen van alle afdelingen. De leerlingen van het Vmbo-tl doen mee aan de lintstages en de buitenspeeldag. Een lintstage is een stage bij een instelling voor een periode van zes weken ongeveer 2 uur op een middag. De leerlingen van havo 3 en atheneum 3 doen ook mee aan de lintstages. Tevens regelen deze leerlingen in het vierde leerjaar een zelfstandige stage van 15 uur. De maatschappelijke stage moet met een voldoende worden afgrond.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.