Mag mijn kind naar school?

Op basis van de richtlijnen van het RIVM is een beslisboom ontwikkeld voor ouders van kinderen vanaf circa 12 jaar in het voortgezet onderwijs, studenten in het mbo en hoger onderwijs, werkende jongeren en volwassenen, die mogelijk coronaklachten hebben.

Gebruik dit schema om te bepalen of iemand met coronagerelateerde klachten wel of niet naar school of werk kan komen. De beslisboom gaat uit van personen met een normale gezondheid, zonder onderliggende ziekten.

De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor andere huisgenoten, gezinsleden, broertjes of zusjes. Voor iedere persoon moet de boom apart doorlopen worden.

Beslisboom 12 plus - thuisblijven of naar school (14 okt 2020) Download

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.