Servicepunt leerlingzaken

Signaleren, voorkomen en aanpakken

Het servicepunt leerlingzaken (SPL) is de plaats waar afwezigheid van leerlingen wordt gemeld en geregistreerd, bijvoorbeeld bij ziekte. De absentie-preventiemedewerkers van het servicepunt leerlingzaken richt zich op het voorkomen, signaleren en aanpakken van zowel veelvuldig verzuim als van ongewenst gedrag van leerlingen op school, zoals grensoverschrijdend gedrag dat een leerling in de les of binnen de school vertoont.

De absentie-preventiemedewerkers zijn betrokken bij de leerlingen en hebben korte lijntjes met ouders. Ook hebben zij nauw contact met zowel de ondersteuningscoördinator, teamleiders, mentoren en docenten als met de leerplichtambtenaar en de aan school verbonden jeugdarts. Vanwege hun signalerende functie en hebben zij tevens zitting in het ondersteuningsteam.

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.