Aan het woord

“Wesselgansfort is echt mijn school” – Denise Walraven uit klas atheneum 5

Drie jaar geleden heb ik bewust voor deze school gekozen. Niet alleen omdat het een christelijke school is en de afstand prima te doen is, maar ook de sfeer leek me gezellig. Dat mijn zussen op deze school zaten, telde ook mee.

Uit ervaring kan ik nu zeggen dat mijn idee en gevoel wel zijn uitgekomen. De sfeer is fijn en ik voel me veilig. Ik heb een leuke klas, aardige docenten en een gezellige vriendengroep. Momenteel hebben we halfuur rooster en dat is heel lekker, elke dag maximaal om half één vrij.

Want school is leuk, maar vrij zijn veel leuker!

 

“Ik zit nu al een tijdje op deze school, maar het verveelt nooit” – Kimée de Winter uit klas havo 4

Toen ik de eerste dag naar de middelbare school ging, vond ik dat erg spannend. Ik verwachte veel leuke dingen op school en dat er aardige leraren op school waren. Dit kwam allemaal uit, niet alle vakken vond ik even leuk. Ik zit nu alweer een tijdje op school en het verveelt nooit. Ik ben erg blij dat ik voor deze school heb gekozen, want ik zit in een leuke klas en de activiteiten die we doen op school zijn altijd gezellig.

 

“Leerlingen worden vanuit een persoonlijke benadering op weg geholpen naar het eindexamen.” – Sijbrand Stratingh, lid ouderpanel atheneum

Op de CSG Wessel Gansfort worden leerlingen vanuit een persoonlijke benadering op weg geholpen naar het eindexamen. De betrokken en enthousiaste docenten zorgen voor een prettige sfeer op school en communicatie met docenten is voor de ouders en leerlingen via verschillende manieren goed mogelijk. Tijdens de vele buitenschoolse activiteiten (muziekavonden, CKV-avond, excursies, buitenlandreizen en uitwisselingen) kom je als ouder met veel docenten in contact, ook buiten de gebruikelijke ouderavonden en oudergesprekken.

Als oud-lid van het ouderpanel (2012 t/m 2016) heb ik gemerkt dat er veel waarde wordt gehecht aan de ervaringen van ouders en hiervoor wordt voldoende ruimte gegeven.

Met name het atheneum+ heeft als meerwaarde voor de leerlingen dat men als leerling op meer onderdelen wordt uitgedaagd en dat men vanaf het begin onderdeel is van een hechte groep die moet presteren.

 

“Ik geniet van mijn werk en het geeft mij veel voldoening.” – Johannes Posthumus, docent CSG Wessel Gansfort

Al 10 jaar sta ik met veel plezier voor de klas op het Wessel Gansfort. Ik geniet van mijn werk en het geeft mij veel voldoening. Leerlingen vind ik fantastisch, zij vormen het hart van de school.

Daarom vind ik het heel belangrijk dat de leerling centraal staat. Als docent, brugklasmentor, schoolopleider en beeldcoach houd ik dat doel altijd voor ogen.

Samenwerking tussen docenten vind ik essentieel, we leren van elkaar en we kunnen elkaar inspireren. Samen met mijn collega’s hoop ik daarom elke dag weer goed en vernieuwend onderwijs te brengen waarin de leerling centraal staat!

 

“Na een aantal jaren waarin we ons onderwijs en onze resultaten sterk verbeterd hebben, zijn we nu bezig met mooie nieuwe initiatieven.” – Jan Westerhof, voormalig vestigingsdirecteur CSG Wessel Gansfort

Ik vind het belangrijk dat de CSG Wessel Gansfort een school is waar leerlingen zich thuis voelen en waar het personeel met plezier werkt.

Als vestigingsdirecteur zie ik dagelijks hoe betrokken iedereen bij de school is. Leerlingen en ouders die onder andere meedenken via panels. Docenten die naast hun lessen projecten opzetten, samenwerken met andere vakken, buitenlandreizen en excursies voor leerlingen organiseren, studies doen om beter te worden in hun vak en met behulp van de digiborden in de klas leerlingen enthousiast maken voor een onderwerp. Ook onderwijsondersteunend personeel als conciërges, toa’s, de decaan, kantinebeheerder, SPL-medewerkers, de mediatheek en het secretariaat, zijn elke dag bezig onze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden en verder te helpen. Deze samenwerking en betrokkenheid maakt voor mij het werken in het onderwijs zo mooi.

Na een aantal jaren waarin we ons onderwijs en onze resultaten sterk verbeterd hebben, zijn we nu bezig met mooie nieuwe initiatieven. We hebben ervoor gekozen leerlingen niet alleen op te leiden voor een atheneum-, havo- of Vmbo-tl diploma. ‘Creatief denken en doen’, en ‘kennis en interesse in cultuur’ vinden we ook belangrijk (CultuurProfielSchool), evenals ‘ondernemend zijn’ (Vecon Business School). Daar zit onze profilering; dat doen we erbij.

Van oudsher zijn we ook sterk in begeleiding en ondersteuning. Daar mogen we trots op zijn. Goede mentoren en goede zorg voor onze leerlingen. Dat wil ik graag zo houden.

 

 

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.