5 juli 2019

Boeken ophalen 2019-2020

Boeken ophalen?! De boeken zijn net ingeleverd! Dat klopt. Bijna iedereen heeft de boeken voor dit schooljaar al ingeleverd en heeft bijna vakantie. Maar het ophalen van de boeken voor het nieuwe schooljaar van 2019-2020 staat al gepland. Dus pak je agenda of telefoon erbij en noteer alvast de volgende data en tijdstippen:

Donderdag 22 augustus 2019

08:30 - 10:00 uur: alle eerste klassen
10:00 - 11:00 uur: alle tweede klassen
11:00 - 12:00 uur: alle derde klassen

Vrijdag 23 augustus 2019

08:30 - 10:00 uur: alle vierde klassen
10:30 - 12:00 uur: alle vijfde en zesde klassen

Vragen hierover kunnen tot 20 juli of na 6 augustus gemaild worden naar oab@csg.nl

Je bent succesvol ingelogd in het afgeschermde gedeelte.