6 juli 2018

Boeken inleveren

Klik hier om het inleverrooster te bekijken.

Beste leerling,

Let op de volgende aandachtspunten bij het inleveren van de boeken:

  • Kaften eraf halen. Op school de kaften in de papiercontainer doen (in de hal bij kluisjes).
  • Zorg dat de vloer schoon blijft.
  • Geen teksten en aantekeningen in de boeken.
  • Repareer de beschadigde boeken. Lever je beschadigde boeken in dan volgt een boete.
  • Zorg op de dag van inleveren dat alle boeken aanwezig zijn. Niet inleveren van boeken betekent een boete.
  • Neem de boekenlijst, die je vorig jaar hebt ontvangen, mee zodat je kunt zien welke boeken je moet inleveren. Gooi werkboeken niet te snel weg. Soms moet je ze meenemen naar het volgend schooljaar. Sommige werkboeken staan als tekstboek (t) op je boekenlijst en moeten dus worden ingeleverd.
  • Leg de boeken op alfabetische volgorde. (AK bovenaan enz……..)
  • De datum en tijd van het inleveren vind je op het rooster.
  • In het lokaal waar je de boeken inlevert zal de boekenfondsmedewerker de boeken controleren.

Bewaar je gewone rekenmachine, die heb je tot en met je eindexamen nodig

Niet inleveren van boeken:

Lever je de boeken niet in dan wordt afhankelijk van de leeftijd van het boek het boetebedrag als volgt bepaald:

- 75% van de nieuwprijs van het boek bij een boek aangeschaft in 2017;

- 50 % van de nieuwprijs van het boek bij een boek aangeschaft in 2016;

- 25% van de nieuwprijs van het boek bij een boek aangeschaft in 2015.

- 15% van de nieuwprijs van het boek bij oudere boeken.

(De nieuwprijzen van de boeken staan op de boekenlijst)

Beschadiging van boeken:

Bij beschadiging van boeken volgt een boete. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de boeken die in 2017 nieuw in gebruik zijn genomen. Worden deze in slechte staat ingeleverd dan volgt een boete. De boete voor de beschadigingen, is maximaal € 100,- en staat als één bedrag op de ‘bon’.

Met vriendelijke groet,

Medewerkers boekenfonds