3 juni 2019

Boeken inleveren examenleerlingen

Beste examenleerling,

Nu de examens achter de rug zijn mogen jullie de schoolboeken inleveren. De boeken moeten op 18 juni van 12:30 uur tot 16:00 uur of op 19 juni van 09:30 uur tot 13:00 uur worden ingeleverd in lokaal 23.

Let op de volgende aandachtspunten bij het inleveren van de boeken:

  • Kaften eraf halen. Op school de kaften in de papiercontainer doen (in de hal bij de kluisjes). Zorg dat de vloer schoon blijft.
  • Geen teksten en aantekeningen in de boeken.
  • Repareer de beschadigde boeken. Lever je beschadigde boeken in dan volgt een boete.
  • Zorg op de dag van inleveren dat alle boeken aanwezig zijn. Niet inleveren van boeken betekent een boete.
  • Neem de boekenlijst, die je vorig jaar heb ontvangen, mee zodat je kunt zien welke boeken je moet inleveren. Gooi werkboeken niet te snel weg. Sommige werkboeken staan als tekstboek op je boekenlijst en moeten dus worden ingeleverd.
  • Leg de boeken op alfabetische volgorde (AK bovenaan etc.).

Niet inleveren van boeken:

Lever je de boeken niet in dan wordt afhankelijk van de leeftijd, de waarde van het boek als volgt bepaald:

  • 75% van de nieuwprijs van het boek bij een boek aangeschaft in 2018;
  • 50% van de nieuwprijs van het boek bij een boek aangeschaft in 2017;
  • 25% van de nieuwprijs van het boek bij een boek aangeschaft in 2016;
  • 15% van de nieuwprijs van het boek bij oudere boeken.

Met vriendelijke groet,

Medewerkers boekenfonds