1 februari 2018

Project ‘Culturen’ was een succes!

Tijdens het project 'culturen' waren de leerlingen voor het vak Aardrijkskunde bezig met het maken van een belevingswereld-kaart waarop de verschillende cultuurgebieden ingetekend werden met behulp van kleine tekeningen die symbool staan voor de verschillende culturen. Als afsluiting van het project werd een land gekozen waarbij uitgebreid aandacht werd besteed aan de cultuur van dit land en er werd een gerecht gemaakt als toevoeging van de cultuurbeleving. Ook hadden leerlingen kleding meegenomen, muziek laten horen en er werden taallesjes gegeven. Een groot succes!