20 juli 2017

Ophalen boeken schooljaar 2017-2018

Hieronder vind je informatie over het ophalen van de schoolboeken 2017-2018, lees dit goed door.

Data en tijden

Donderdag 31 augustus 2017:

8.30   – 10.00 uur:   1e klassen

10.00 – 11.00 uur:   2e klassen

11.00 – 12.00 uur:   3e klassen

Vrijdag 1 september 2017:

8.30   – 10.00 uur:   4e klassen

10.30 – 12.00 uur:   5e en 6e klassen

Vragen hierover kunt u mailen naar Bert Ozinga:   oab@csg.nl

 

Belangrijke informatie over de schoolboeken 2017-2018

Controleren boekenlijst
Op de boekenlijst staan de boeken vermeld die je voor schooljaar 2017-2018 in gebruik neemt van onze school. De boeken zijn gecontroleerd door de leerling en een medewerker van het boekenfonds. Deze gegevens staan ook op de lijst vermeld. Als je na 26 september 2017 boeken mist (kwijtgeraakt bent) kun je ze uitsluitend krijgen tegen betaling. Dat betekent dat het belangrijk is dat je controleert of je alle boeken gekregen hebt. Kijk vooral ook naar de (werk-)boeken met een 2e deel, die zijn vaak pas na de kerstvakantie nodig.

Bewaar de boekenlijst zodat je volgend jaar weet welke boeken je weer moet inleveren.
Sommige (werk) boeken heb je ook het volgend schooljaar nodig. Dit staat aangegeven op de boekenlijst (“mee naar…/ mee van…”). Bewaar deze boeken dus goed, ze worden maar één keer verstrekt!

Alleen als er op de lijst een “w” staat is het ook echt een werkboek en mag er ook in geschreven worden.

Als een werkboek als “t” op de lijst staat moet hij dus als een tekstboek behandeld worden. (kaften en niet in schrijven)

Kaften
Voordat de leerboeken in gebruik worden genomen moeten ze worden gekaft. Zet voorin in elk boek, zowel leerboek als werkboek, je naam en het schooljaar (2017-2018). Wanneer je een boek kwijt raakt komt een boek met een naam erin weer bij de gebruiker terecht.

“Gratis” boeken
De ontvangen boeken zijn “gratis”. Dit wil zeggen dat de overheid het geld voor de boeken rechtstreeks betaalt aan de school. De ouder / verzorger ontvangt dus geen nota voor deze boeken. Wat wel voor rekening van de ouder / verzorger komt zijn b.v. woordenboeken, een atlas, (grafische) rekenmachine en sportkleding. Bewaar de gewone rekenmachine die je hebt tot en met het eindexamen!

Boetes
Aan het einde van het schooljaar dienen de schoolboeken in goede staat worden ingeleverd. Bij vermissing of beschadiging van boeken wordt een boete in rekening gebracht.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Medewerkers boekenfonds