Traject nieuwe leerlingen

U heeft uw kind aangemeld bij CSG Wessel Gansfort, maar hoe gaat het nu eigenlijk verder?

Voordat uw zoon of dochter definitief toegelaten en geplaatst kan worden, hebben wij een aantal gegevens nodig. Deze gegevens zullen door de groep acht leerkracht van uw zoon of dochter aan onze school worden verstrekt:

  • Een volledig ingevuld en ondertekend onderwijskundig rapport (OKR)
  • Een ingevulde plaatsingswijzer met het profiel behorend bij het advies van de leerkracht
  • Relevante rapportage(s) van onderzoek(en) en/of een diagnose op medisch, psychiatrisch, cognitief, sociaal, emotioneel en/of didactisch gebied (indien van toepassing)
  • Mocht er sprake zijn van extra ondersteuning, dan ook het OPP (ontwikkelingsperspectief).

De complete gegevens moeten voor 15 maart a.s. binnen zijn, dit gaat via de overstapservice onderwijs (OSO). In sommige gevallen is de basisschool hier niet bij aangesloten en gaat het via de mail.

Deze afspraken zijn gemaakt door de scholen voor Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO). Mocht u willen weten of deze gegevens verzonden zijn dan verzoeken we u contact op te nemen met de betreffende leerkracht. Op onze school is het bovendien gebruikelijk dat er een “warme overdracht” plaats vind met de leerkracht van groep acht.

We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op, wanneer naar aanleiding van de dossier, rapportage en/of het gesprek met de basisschool blijkt, dat meer informatie wenselijk is. Met deze procedure willen we bereiken dat uw kind direct in het best passende schooltype geplaatst wordt. Wij streven er naar om de schriftelijke bevestiging van het plaatsingsbesluit uiterlijk 1 mei te versturen. Onze streefdatum voor het plaatsingsbesluit is 1 mei 2017, u ontvangt hierover een schriftelijke bevestiging.

Aan het einde van het schooljaar organiseren we ook een kennismakingsmiddag waar uw zoon of dochter kennis kan maken met de toekomstige klasgenoten en mentoren. De leerlingen ontvangen die middag ook de nodige informatie voor het nieuwe schooljaar.

Wij zijn er blij mee om uw zoon of dochter komend jaar te mogen verwelkomen bij ons op school. Verder hopen we u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u toch nog vragen hebben of iets willen bespreken, neem dan gerust contact op met:

dhr. J. Bultena
Brugkascoördinator
bja@csg.nl